Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

110. výročie narodenia Jozefa Gabčíka – hrdinu protinacistického odboja

Aktualizované:
Generálmajor in memoriam Jozef Gabčík
Generálmajor in memoriam Jozef Gabčík
Ôsmeho apríla 2022 si pripomíname 110. výročie narodenia genmjr. in memoriam Jozefa Gabčíka,
 
veliteľa skupiny Anthropoid, ktorá vykonala atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha. Táto vojenská akcia dodnes patrí k najznámejším činom protinacistického odboja počas druhej svetovej vojny.

Poddôstojnícka škola

Jozef Gabčík sa narodil 8. apríla 1912 v Poluvsí, okres Žilina, v rodine Ferdinanda a Márie Gabčíkovcov. Po ukončení obecnej školy v Rajeckých Tepliciach odišiel do Čiech, kde sa vyučil za zámočníka.
 
Na výkon prezenčnej služby v čs. armáde nastúpil 1. októbra 1932 v pešom pluku 14 v Košiciach. Počas nej absolvoval poddôstojnícku školu v Prešove. Po skončení prezenčnej služby pokračoval v dobrovoľnej službe ako ďalej slúžiaci až do 31. marca 1937, keď mu záväzok uplynul.
 
Na naliehanie otca ho nepredĺžil a až do decembra 1938 pracoval vo Vojenskej továrni č. 4 na výrobu bojových plynov v Žiline, kde sa pri havárii nadýchal nebezpečných plynov. Následne ho preložili do skladu bojových chemických látok v Skalke nad Váhom.

Sabotáž v sklade

Keď hrozilo, že sklady padnú do nemeckých rúk, vykonal v sklade sabotáž. Potom, vzhľadom na riziko zatknutia, prekročil slovensko-poľské hranice a dňa 5. mája 1939 sa v Krakove prihlásil do tvoriaceho sa čs. vojska. 28. júla 1939 na lodi Chrobry odplával do Francúzska.
 
Prvého augusta 1939 ho prevzali do francúzskej Cudzineckej légie a od 18. augusta 1939 zaradili k jej 1. pešiemu pluku v alžírskom El Arichá. Po začatí 2. svetovej vojny, v súlade s dohodou medzi vládou Francúzskej republiky a predstaviteľmi čs. zahraničného odboja, J. Gabčíka prepustili z Cudzineckej légie.
 
Po návrate do Francúzska bol 26. septembra 1939 v Agde zaradený do čs. brannej moci a zaradený do 12. roty čs. pešieho pluku 1 ako zástupca veliteľa čaty. S účinnosťou od 1. januára 1940 bol povýšený na rotného. V júni 1940 sa zúčastnil bojov ako veliteľ guľometnej čaty.

Výcvik pre špeciálne úlohy

Dňa 13. júla 1940 priplával na lodi Rod el Farag z Francúzska do Veľkej Británie. Týmto dňom bol zaradený k 1. pešiemu práporu 1. čs. zmiešanej brigády vo Veľkej Británii. Za prejavenú statočnosť v bojoch bol dňa 28. októbra 1940 vyznamenaný Československým vojnovým krížom 1939.
 
Od 1. novembra 1940 bol menovaný za rotmajstra pechoty v zálohe a zaradený k 3. rote 1. pešieho práporu. S účinnosťou od 25. apríla 1941 bol ustanovený za výkonného rotmajstra. V lete 1941 súhlasil so zaradením do výcviku pre zvláštne úlohy.
 
Následne absolvoval rôzne špeciálne kurzy. Po ich absolvovaní sa ako jeden z prvých čs. vojakov dobrovoľne prihlásil na plnenie špeciálnych úloh na území okupovanej vlasti.

Atentát na Heydricha

V októbri 1941 sa stal veliteľom skupiny Anthropoid, ktorá mala vykonať atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, SS-Obegruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha.
 
Vzhľadom na zranenie druhého člena skupiny, Karla Svobodu, ktorého v skupine nahradil Gabčíkov priateľ rtm. pech. v zál. Jan Kubiš, ako aj pre nepriaznivé podmienky pre let nad okupovanou Európou, sa ich vysadenie oddialilo.
 
Dňa 29. decembra 1941 o 02.24 h v blízkosti obce Nehvizdy pri Prahe bola skupina Anthropoid vysadená s príslušníkmi skupín Silver A a Silver B. Za pomoci českých vlastencov uskutočnili atentát na R. Heydricha dňa 27. mája 1942.

Útočisko v chráme

Počas vlny masových represálií sa ukrývali na rôznych miestach. Posledným útočiskom sa pre nich stal Pravoslávny katedrálny chrám svätého Cyrila a Metoda v Resslovej ulici v Prahe, kde J. Gabčík v beznádejnej situácii 18. júna 1942 spáchal samovraždu.


Spolu s ním zahynuli aj ďalší čs. parašutisti: Adolf Opálka, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Na následky zranení zomrel Jan Kubiš.

Veľký medzinárodný ohlas

Úspešný atentát na R. Heydricha vyvolal veľký medzinárodný ohlas. Predstavitelia čs. vlády v Londýne ho využívali v presadzovaní čs. požiadaviek v rokovaniach so spojencami. Úspešnosť ich postupu potvrdzuje aj historický fakt, že Veľká Británia 5. augusta 1942 odvolala podpis pod Mníchovskou dohodou a 29. septembra 1942 sa k tomuto kroku pripojil aj Francúzsky národný výbor.
 
Hrdina Jozef Gabčík bol za prejavené hrdinstvo niekoľkokrát posmrtne povýšený a vyznamenaný. V roku 2015 ho prezident Slovenskej republiky vymenoval do hodnosti brigádneho generála in memoriam a v roku 2017 do hodnosti generálmajora in memoriam.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky