Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972

Aktualizované:
Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972
Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972
PÚČIK, Miloslav. Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Vojenský historický ústav, 2020, 304 s., fotogr., nákr., pram. a lit. ISBN 978-80-10-03760-5.

Autor v publikovanej monografii spracoval problematiku prvej fázy normalizácie Východného vojenského okruhu v kontexte celospoločenských udalostí a celoarmádneho vývoja. Opisuje a analyzuje špecifický charakter a priebeh normalizačného procesu vo vymedzenom vojenskom priestore, vychádzajúc z primárneho cieľa normalizácie – čo najrýchlejšej a najefektívnejšej obnovy sovietskeho modelu spoločnosti a armády ako mocenského nástroja vládnuceho režimu. V snahe zvýrazniť účinnú represívnu silu čs. armády v zápase voči domnelému nepriateľovi – vnútornému i vonkajšiemu začali sa v nej samotnej realizovať rozsiahle personálne čistky. Prebiehali tak v línii veliteľskej ako i straníckej. Autor zdôrazňuje aj vojensko-strategický aspekt územia Československa v bezpečnostnom systéme Varšavskej zmluvy a z toho vyplývajúce skutočnosti, hlavne z pozície sovietskeho mocenského centra. Patričnú pozornosť venuje aj vojenskej rozviedke a vojenskej kontrarozviedke, ktoré normalizačný fenomén tiež neobišiel, a ktoré potom zohrali nepostrádateľnú úlohu v celom stabilizačnom procese a budovaní armády ako jedného z najdôležitejších prvkov bezpečnostného systému režimu. Monografia, ktorá vznikla na základe rozsiahleho a dlhodobého archívneho výskumu, tak vypĺňa prázdne miesto vo vojenskej historiografii, v ktorej predmetná problematika daného obdobia nebola zatiaľ dostatočne spracovaná.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky