Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

2020

Vypublikované:

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika. Námet: Branislav Panis; scenár: Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač; štúdia: Miloslav Čaplovič, koordinátor a ed.: Peter Barta; grafika: Jozef Habodász, Tibor Lovas. Bratislava : Slovenské národné múzeum – VHÚ, 2020, 315 s. ISBN 978-80-8060-494-3.

Vojaci Márie Terézie. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2021

Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič. Bratislava : VHÚ, 2020, 13 s.
 
Kalendár (pdf, 1.61 MB)

Zo zbierok Vojenského historického múzea

JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-69-6. Autorský kolektív: Gabriel Blaško, Ivan Cuper, Tomáš Hanich, Richard Hattala, Peter Holík, Peter Kadlec, Juraj Kopecký, Martin Miklan, Jerguš Váry, Lenka Vrabľová. Zámok2
Zo zbierok Vojenského historického múzea (pdf, 457.31 MB)

Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972

PÚČIK, Miloslav. Pod tlakom normalizácie. Východný vojenský okruh v rokoch 1968 – 1972. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Vojenský historický ústav, 2020, 304 s., fotogr., nákr., pram. a lit. ISBN 978-80-10-03760-5.

Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť


SEGEŠ, Vladimír – KLUBERT, Tomáš – MEDVECKÝ, Matej. Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava : Ikar, 2020, 357 s., obr., mp., reg. ISBN 978-80-551-5611-8.

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914

CHORVÁT, Peter, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914.  Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 252 s., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-67-2. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-68-9 (pdf, 15.36 MB)

Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického

ŠUMICHRAST, Peter a kol. Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického. Zodp. red. Mária Stanová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 406 s., fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-66-5.Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-65-8 (pdf, 9.76 MB)

Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946

MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 215 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-62-0. Zámok2
e-ISBN 978-80-89523-62-7 (pdf, 134.6 MB)

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zost. Imrich Purdek. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., obr. ISBN 978-80-89523-63-4. Zámok2

zISBN 978-80-89523-63-4 (pdf, 7.18 MB)
Návrat na začiatok stránky