Vojaci Márie Terézie. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2021

Vojaci Márie Terézie. Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2021
Námet a autor textu: Vladimír Segeš, editor: Miloslav Čaplovič. Bratislava : VHÚ, 2020, 13 s.