Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša

Aktualizované:
Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša
Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zost. Imrich Purdek. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., obr. ISBN 978-80-89523-63-4. Zámok2

Historia mea vita. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša (pdf, 7.18 MB)

Jubilejný zborník vydal VHÚ k sedemdesiatinám slovenského vojenského historika i historika Bratislavy a niektorých, slovenskou historiografiou doteraz menej reflektovaných tém slovenskej spoločnosti. V úvode zostavovateľ načrtáva prierez jeho rozsiahlej profesionálnej činnosti, za ktorým nasleduje príhovor konškoláka a blízkeho priateľa osobnejšie charakteru. Príspevky širokého tematického i časového záberu sú rozdelené do troch častí. V prvej časti sú štúdie zamerané na vojenskú minulosť – vojny, bitky, vývoj habsburskej armády, odraz vojenského diania v spoločnosti a pod. od 7. storočia až po udalosti v prvých rokoch Veľkej vojny. Autori štúdií v druhej časti zborníka sa zaoberajú historickými súvislosťami vo vojenskej teórii a praxi ešte v širšom časovom oblúku, od 5. storočia p. n. l. až po súčasné obdobie. Príspevky poslednej tretej časti sú zamerané na rôzne aspekty slovenských dejín – terminologické, koncepčné, týkajú sa vzdelávania a školstva, interkonfesijných vzťahov, kriminality, súdnictva, histórie Bratislavy a určitých spoločenských skupín. Pamätný zborník klasicky uzatvára rozsiahla bibliografia publikačnej tvorby jubilanta.
 
 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky