Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického

Aktualizované:
Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického
Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického
ŠUMICHRAST, Peter a kol. Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického. Zodp. red. Mária Stanová. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 406 s., fotogr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-66-5.Zámok2
Slovensko proti fašizmu. Slovensko na strane demokracie. Životné jubileum Jozefa Bystrického (pdf, 9.76 MB)
Rozsiahla kolektívna monografia vydaná pri príležitosti sedemdesiatin slovenského vojenského historika prináša zaujímavé štúdie domácich i zahraničných autorov. Po podrobnom predhovore k profesionálnej kariére J. Bystrického nasleduje vstupná štúdia o fenoméne vojny v dejinách od praveku až po 20. storočie. Jubilantov syn sa venuje komparácii byzantského ťaženia v Taliansku a spojeneckých operácií v 2. svetovej vojne a riaditeľ ústavu budovaniu a prvovojnovým osudom Dunajskej flotily. Ďalšie vedecké príspevky sa zaoberajú vybranými súvislosťami, a vojenskými i nevojenskými aspektami udalostí z rokov 1938/39 a z obdobia druhého svetového vojnového konfliktu – nacistickou okupáciou západného Slovenska a konfliktom s Maďarskom, slovenskou útočnou vozbou, Pracovným zborom národnej obrany, vzdelávaním židovských detí v pracovných táboroch, symbolikou čs. zahraničného a domáceho vojska, situáciou v Turci v predvečer vypuknutia SNP, výzbrojou povstaleckej čs. armády, sovietskym vzdušným mostom, nasadením Luftwaffe proti povstaleckému Slovensku, nemeckými leteckými zajatcami, protisovietskymi aktivitami, odchodom spojeneckých armád z ČSR a podobne. Nechýba ani bibliografia publikačnej tvorby jubilanta a publikácia je tiež vybavená výberovým zoznamom prameňov a literatúry a menným registrom.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky