Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika

Vypublikované:
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika
Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. Pamätnica na výstavy Roku Milana Rastislava Štefánika. Námet: Branislav Panis; scenár: Miloslav Čaplovič, Branislav Panis, Radoslav Ragač; štúdia: Miloslav Čaplovič, koordinátor a ed.: Peter Barta; grafika: Jozef Habodász, Tibor Lovas. Bratislava : Slovenské národné múzeum – VHÚ, 2020, 315 s. ISBN 978-80-8060-494-3.
Zaujímavo koncipovanému katalógu z výstavy realizovanej pod rovnomenným názvom na Bratislavskom hrade a v pražskom Národnom múzeu v rokoch 2019 – 2020 (kvôli epidémii len v obmedzenom termíne) predchádza v reprezentatívnej publikácii prierezová štúdia o živote a činnosti M. R. Štefánika. Popisuje jeho študentské roky, vedecké peripetie, vojenskú kariéru, politickú a diplomatickú činnosť, zásluhy v organizovaní čs. odboja a pri vzniku samostatného štátu Čechov a Slovákov, vrátane tragického návratu do vlasti a poslednej rozlúčky. Venuje sa aj Štefánikovej pozostalosti, poukazuje tiež na osobnosť Štefánika v dejinách a v umeleckej tvorbe. Slovenský text zrkadlovo sprevádza text anglický, fotografie a Štefánikove výroky. Katalógovú časť publikácie tvoria tematicky usporiadané múzejné artefakty dokumentujúce Štefánikovo detstvo, štúdiá, vedeckú prácu, predstavujú ho ako astronóma, politika, diplomata, vojaka a legionára. Dokumentujú i jeho rozsiahlu zberateľskú činnosť, vrátane výberu Gauguinových drevorytov. Okrem väčšiny prezentovaných predmetov pochádzajúcich zo zbierok Slovenského národného múzea, do reprezentatívneho výberu prispeli i ďalšie slovenské múzeá, galérie a inštitúcie.
Návrat na začiatok stránky