Zo zbierok Vojenského historického múzea

Zo zbierok Vojenského historického múzea
JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 277 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-69-6. Autorský kolektív: Gabriel Blaško, Ivan Cuper, Tomáš Hanich, Richard Hattala, Peter Holík, Peter Kadlec, Juraj Kopecký, Martin Miklan, Jerguš Váry, Lenka Vrabľová. Zámok2

Reprezentatívna publikácia predstavuje odbornej a laickej verejnosti výber dvesto múzejných artefaktov z rozsiahlych zbierok Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku. Autori približujú každý zbierkový predmet v danom historickom kontexte, zameriavajú sa na jeho vývoj, význam a úlohu pre československú armádu, Armádu SR a Ozbrojené sily SR. Uvádzajú jeho odborno-technický popis a zároveň ho vizualizujú spravidla jednou fotografiou. Príbehy jednotlivých zbierkových predmetov sú predstavené chronologicky od prelomu 19. a 20. storočia takmer až po súčasnosť. Nielen výzbroj a rôzna vojenská technika, ale aj výstroj, vyznamenania, bojové zástavy, rôzne malorozmerné predmety a na prvý pohľad menej významné militárie reprezentujú v publikácii približne stotinu zbierkového fondu VHM. Komplexu takto spracovaných múzejných predmetov predchádza predhovor vedúcej autorky desaťčlenného odborného kolektívu a vývojový prierez Vojenského historického múzea od jeho zriadenia v roku 1994 až do roku 2020. Publikáciu uvádza prológ riaditeľa VHÚ a uzatvára ju rozsiahly zoznam prameňov a literatúry.