Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946

Aktualizované:
Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946
Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946
MEDVECKÝ, Matej. Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 215 s., fotogr., pram. a lit. ISBN 978-80-89523-62-0. Zámok2
Na prahu studenej vojny. Československé vojenské výzvedné spravodajstvo v rokoch 1945 – 1946 (pdf, 134.6 MB)
Autor na základe zachovaného archívneho materiálu približuje obnovenie 2. oddelenia Hlavného štábu MNO, jeho reorganizáciu a pôsobenie, sprevádzané rôznymi problémami a mnohými zmenami. Opisuje formovanie a adaptovanie sa čs. vojenského výzvedného spravodajstva na nové európske podmienky, uvádza personálne zmeny i zmeny v metodike spravodajskej činnosti. Na činnosť výzvedného spravodajstva obnovenej čs. republiky mali vplyv zložité podmienky charakteristické tiež uprednostňovaním domácej kontrarozviedky a bezpečnostných služieb, keďže čs. politická reprezentácia nepovažovala vonkajšie ohrozenie krajiny za akútne. Na problémy v činnosti vojenskej diplomacie daného obdobia poukazuje autor na príklade čs. vojenského atašé vo Švédsku. Z autorovho hodnotenia spravodajskej siete vyplýva nízka úroveň agentúrnych prostriedkov, v niektorých prípadoch aj spravodajských dôstojníkov, nedostatok finančných prostriedkov a ďalšie. Nedocenenie dôležitosti reprezentačnej funkcie čs. vojenských pridelencov v zahraničí domácimi štátnymi predstaviteľmi im komplikovalo prácu a mnohí to zvládali  len vďaka svojmu oduševneniu, pretrvávajúcemu vlastenectvu, profesionalite a pod. Práca obsahuje aj 44 portrétov významných príslušníkov čs. voj. výzvedného spravodajstva.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky