Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť

Vypublikované:
Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť
Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť

SEGEŠ, Vladimír – KLUBERT, Tomáš – MEDVECKÝ, Matej. Encyklopédia vojen. Od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava : Ikar, 2020, 357 s., obr., mp., reg. ISBN 978-80-551-5611-8.
Rozsiahle komplexné dielo o dôležitých vojnových konfliktoch – vyše dvesto vojnách a v rámci nich takmer sedemdesiatich bitkách – od najstarších čias po súčasnosť spracovali autori s akcentom na slovenské dejiny a slovenského čitateľa. Jednotlivé vojny a bitky uvádza v každej kapitole informatívny vstup o vojensko-politickej situácii, úrovni vojenstva, jeho stratégii a taktike, materiálnej základni, o organizácii a druhoch vojska a podobne. Chronologicky usporiadaný výber starovekých, stredovekých, novovekých i súčasných vojnových a vojenských stretov je umne dotvorený zaujímavým obrázkovým a fotografickým materiálom, mapami a schematickými náčrtmi. V závere knihy sa okrem registrov a použitej literatúry nachádza tiež slovník vybraných pojmov i funkčné a hodnostné pomenovanie príslušníkov jednotlivých armád. Ide o prvé encyklopedické spracovanie vojen, bitiek a povstaní z pohľadu slovenských vojenských historikov, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho záujemcu o vojenské dejiny.
Návrat na začiatok stránky