Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Publikácie

Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914

Aktualizované:
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914
CHORVÁT, Peter, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914.  Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, 252 s., pram. a lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-67-2. Zámok2
Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/5/2. Rakúsko-uhorská armáda a spoločnosť na Slovensku v rokoch 1867 – 1914 (pdf, 15.36 MB)
Vzťah armády a spoločnosti v období po rakúsko-uhorskom vyrovnaní až do vypuknutia prvej svetovej vojny prezentuje 123 dobových dokumentov ďalšieho zväzku pramennej edície Vojenského historického ústavu. Oficiálne dokumenty vojenskej i civilnej správy, listy vojakov, novinové články, výťahy z publikácií a pod. vypovedajú o výstavbe kasární a ďalších vojenských objektov, vzťahu mesta, resp. obce k armáde, význame posádky pre kultúrny a spoločenský život mesta a jeho obyvateľov, o zdravotných problémoch a vojenskom zdravotníctve, vojenskej hudbe, o súbojoch vojakov, zbrojnej výrobe, nástupe nových technológií a zbraní a podobných aspektoch. Nachádzajú sa tu aj súvisiace správy o žandárskej a policajnej činnosti i o bizarných potýčkach a aférach, na ktorých sa podieľali vojensky činné osoby. Jednotlivé pramene sú vybavené poznámkovým aparátom, ktorý odkazuje na literatúru, prináša dôležité biografické údaje, vysvetľujúce či doplňujúce faktografické informácie. Preklady dokumentov z maďarského a nemeckého jazyka, prípadne i v dobovej slovenčine publikované dokumenty, dopĺňa v závere tiež zaujímavý výber vzácnych fotografií a mapových náčrtov.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky