Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

6,35 mm samonabíjacia pištoľ FN model 1906

Aktualizované:
6,35 mm samonabíjacia pištoľ FN model 1906
6,35 mm samonabíjacia pištoľ FN model 1906
V roku 1897 John Moses Browning a belgická Fabrique Nationale (FN) podpísali zmluvu, ktorá umožňovala právo predávať Browningom navrhnuté zbrane vo väčšom množstve v Európe, avšak mimo zabehnutých trhov USA, Veľkej Británie a Írska, kde mal Colt licenciu na predaj Browningovho dizajnu. Boli to jedny z prvých pištolí, ktoré boli určené ako vreckové pištole do odevov. V tom čase poskytovali oproti revolverom porovnateľnej veľkosti väčší výkon použitím výkonnejšieho náboja s bezdymovým prachom a plášťovou strelou. Browningova vrecková pištoľ bola miniaturizovaná verzia modelu 1903, bez manuálnej poistky a s malými rozdielmi v bicom mechanizme. Aj preto prvý variant pištole FN Browning model 1906 ešte nemal manuálnu poistku, ale iba stláčaciu - dlaňovú poistku. Druhý variant prišiel okolo roku 1909, pričom mal už aj manuálnu poistku. Tretí variant sa odlišuje vonkajším vzhľadom od druhého variantu širšou pákou manuálnej poistky a odlišným spôsobom aretácie sklzu. John Browning požiadal o vývoj Wiliema Morgana Thomasa zo spoločnosti Union Metallic Cartridge Company o vývoj vhodného zásobníka pre vreckovú pištoľ. Zásobník bol vyvíjaný v rokoch 1903 - 1904 a komerčne bol uvedený v roku 1906 firmou FN v Európe ako 6,35 Browning. Zásobník uvedený v Spojených štátoch v roku 1908 bol známy ako .25 ACP (Automatic Colt Pistol). Firma FN prišla v roku 1931 po Browningovej smrti s novou modifikáciou modelu 1906 a začala dodávať na trh obľúbenú verziu Browning Baby. Tú navrhol ešte Browning, avšak projekt už nestihol zrealizovať. Pištoľ vyrábala legendárna belgická zbrojovka Fabrique Nationale d´Armes de Guerre Herstal, podľa Browningovho patentu. Do začiatku 1. svetovej vojny sériové čísla vyrobených pištolí dosiahli výšku 550 000 kusov. Počas vojny bola produkcia zastavená. V lete v roku 1931 dosiahlo sériové číslo výšku 1 000 0000. V ďalšom období už výroba neprebiehala vo veľkom množstve a počas roku 1944 dosiahli sériové čísla výšku približne 1 080 439. Vo veľmi malom množstve sa vyrábali špeciálne edície modelu až do roku 1959. Zatiaľ, podľa dostupných informácií, bolo v rokoch 1906 - 1959 vyrobených približne 1 085 000 ks pištolí. Iný zdroj zasa uvádza najvyššie známe sériové číslo až 1311256. Každopádne išlo o veľký výrobný úspech. Model 1906 bol napodobňovaný mnohými výrobcami, pričom značne aktívne boli španielske zbrojovky. Z toho dôvodu vznikli aj desiatky modelov takejto zbrane pod názvami ako Tatra, Favorit, Titanic, Looking Glass, Etna a pod. Použitý náboj nemal veľký výkon, a tak sa zbrane tohto kalibru nezaraďovali primárne do ozbrojených zložiek. Vhodné boli skôr ako záložné. Existovali aj modely 1906 s predĺženou hlavňou pri viac ako dvojnásobnej dĺžke (122 mm). Predĺžená hlaveň, ktorá trčala z rámu hlavne, výkon až tak neovplyvnila a znižovala zároveň výhodu vreckovej zbrane. Preto sa z praktických dôvodov veľmi nerozšírili. Takýto typ pištole alebo jej kópie od iného výrobcu bol využívaný aj pri československých para-výsadkoch. Tu ho využívali ako záložnú zbraň. Pištoľ FN model 1906, kaliber 6,35 mm bol nájdený aj v skupine čs. parašutistov, ktorí uskutočnili atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha (operácia Antropoid uskutočnená 27. mája 1942 v Prahe - Libni). Model 1906 sa niekedy zvykol označovať aj ako model 1905 podľa roku patentu. Takúto pištoľ použili aj členovia Belgického odporu dňa 19. apríla 1943 v Belgicku pri zastavení a oslobodení transportu Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Išlo o dvadsiaty transport so židovskými mužmi, ženami a deťmi, pri ktorom sa podarilo ujsť 118 ľuďom vrátane detí. Predmety z udalosti vrátane pištole FN model 1906 sú vystavené v expozícii múzea Kasárne Dossin (Kazerne Dossin) v Belgicku. Je tam pamätník, múzeum i dokumentačné stredisko pre holokaust a ľudské práva zriadené v bývalom tranzitnom tábore Mechelen z obdobia II. svetovej vojny, kde zadržiavali Židov a Rómov v Nemcami okupovanom Belgicku. Počas obdobia tzv. 4. zbraňovej amnestie (od novembra 2020 do konca apríla 2021) bola takáto pištoľ odovzdaná na príslušnom OR PZ, úseku zbraní a streliva, fyzickou osobou. Po jej preskúmaní bola z iniciatívy predchádzajúceho majiteľa bezodplatne získaná na základe stanovených podmienok pod správu Vojenského historického ústavu Bratislava do Vojenského historického múzea v Piešťanoch.
 

Zdroje:

BENSIMON, Agnès. 19 April 1943: the attack on the 20th convoy. [online]. Dostupné na internete: <https://k-larevue.com/en/belgium-19-april-1943-the-attack-on-the-20th-convoy/> [cit. 2024-03-25].
BUFFALOE, Ed. The 1906 FN Browning and the 1908 Colt: The First “Vest Pocket” Pistols. [online]. Dostupné na internete: <https://unblinkingeye.com/Guns/1908Colt/1908colt.html> 
[cit. 2024-03-25].
BURIAN, Michal et. al. Atentát. Operace Antropoid 1941-1942. 2. vyd. Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2007, 95 s. ISBN 978-807278-411-0.
Featured Gun: Fabrique Nationale Model 1906. [online]. Dostupné na internete: <https://tincanbandit.blogspot.com/2017/08/featured-gun-fabrique-nationale-model.html> [cit. 2024-03-25].
ХОГГ, Ян., УИКС, Джон: Все пистолеты мира. Москва : ЭКСМО, 1997, 383 с.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Zbierka č. II – Pištole a revolvery, PR 334 – Pištoľ samonabíjacia  FN model 1906, kaliber 6,35 mm.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Návrhový list č. 140/2022 zo dňa 11.08.2022
WILLIAMS, Althea., EHRLICH, Sarah: Escaping the train to Auschwitz. [online]. Dostupné na internete: <https://www.bbc.com/news/magazine-22188075> [cit. 2024-03-25].

Text / foto: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ – VHM Piešťany

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky