Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Puška s pérovým bodákom

Vypublikované:
Puška s pérovým bodákom
Puška s pérovým bodákom
V zbierke Vojenského historického múzea v Piešťanoch sa nachádza puška, ktorá svojou zvláštnosťou zaujme už na prvý pohľad. Ide o pušku s perovým teleskopickým bodákom zakončenú gumovou hlavicou. Určená bola predovšetkým ako výcviková pomôcka k nácviku boja s bodákom muža proti mužovi. Disciplína, pomocou ktorej sa toto umenie malo rozvíjať, dostala pomenovanie „šerm bodákom“. V Československu dejiny šermu bodákom siahajú do raného obdobia existencie republiky. Z prvej polovice 20. rokov 20. storočia pochádzajú výcvikové pušky, ktoré sa dostali neskôr do povedomia aj vďaka vystúpeniu na prvej celoštátnej spartakiáde v roku 1955. V tom čase to predstavovalo vyvrcholenie bodákového športu. Pre cvičencov Zväzarmu bola zložená špeciálna skladba, pričom nácviku sa zúčastnilo približne 12 000 cvičencov a 5 000 z nich vystúpilo priamo na spartakiáde. Z obdobia 50. rokov 20. storočia pochádza aj druhý model československej pušky na šerm bodákom určenej pre armádu. Rozmermi, približnou hmotnosťou a tvarom mala predstavovať pušku vz. 24 s nasadeným bodákom. Spoločné črty možno pozorovať aj s vojenskou vzduchovkou vz. 47. Na rozdiel od prvého modelu boli pušky vybavené aj úchytmi na nosný remeň, na kovovej časti boli značené výrobným číslom a vojenskou preberacou značkou. V niektorých prípadoch sa môžeme stretnúť aj so značením na pažbe, kde sa razila preberacia vojenská značka a rok výroby. V armáde mala význam pri nácviku behu cez prekážky, odzbrojovania protivníka, bodania do terčov, potýčky s pohyblivým panákom ozbrojeným palicou, výcviku boja zblízka, zabíjania v prepadoch a samozrejme aj šermu bodákom. Pri športovom šerme bodákom platili zásahy iba v prípade, keď boli dosiahnuté bodnutím a nie úderom. Rátali sa zásahy hlavy s výnimkou tyla, zásahy celého tela od kolien vyššie a paží od lakťov vyššie. Pri oficiálnom zápase boj prebiehal počas 5 minút na ploche širokej 1,8 – 2 m a dlhej 24 m. Po každom zásahu si súperi vymenili strany a športovec s najvyšším počtom platných zásahov sa stal víťazom. Disciplíne sa v prvej polovici minulého storočia pripisoval veľký význam v oblasti brannosti. V roku 1952 došlo preto k jej zavedeniu ako brannej disciplíny podľa sovietskeho vzoru. O rok neskôr bol zavedený šerm bodákom do činnosti Zväzarmu, kedy bol doplnený ako povinná štvrtá disciplína šermu. Masívnosť pušky však spôsobovala na turnajoch nevýhodu, keďže šermiari mali unavené paže a následne v zápase s použitím menej zaťažujúcich predmetov strácali cit. Disciplína preto nebola veľmi obľúbená medzi samotnými šermiarmi. 

V druhej polovici 50. rokov 20. storočia čs. reprezentanti šermu bodákom skúšali aj kvalitu bodáku a pohotovosť samonabíjacej pušky vz. 52/57 pre boj zblízka pri vojskových skúškach. Ako športová disciplína zanikol šerm bodákom v Československu v 60. rokoch 20. storočia, kedy Zväzarm zrušil príslušné športové oddiely a materiál odpredal šermiarom. 

Disciplína sa vo svete naďalej uplatňovala napríklad v sovietskej armáde alebo v japonskej armáde pod názvom džukendó. V súčasnosti je šerm bodákom v našich podmienkach už kuriózna a takmer zabudnutá disciplína. Netradičný vzhľad pušky priťahuje pozornosť verejnosti aj na príležitostných podujatiach VHM, kde ju múzejní pracovníci z času na čas predstavujú na výstavách.

Zdroje:

HANICH, Tomáš. In Puška s pérovým bodákom. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020. ISBN 978-80-89523-69-6.
HORÁK, Vladimír. Spolehlivá puška. Dokumentárny film. Československé armádne filmové štúdio.
Konzultácia s Michaelom Kňažkom (Arms Dimicatoria – škola historického šermu) dňa 19. septembra 2023.
KŘÍŽEK, Leonid. Boj a šerm bodákem II [online]. Dostupné na internete: <http://www.budonews.cz/boj-a-serm-bodakem-ii-budonews_id-13>. [cit. 2020-02-10].
KŘÍŽEK, Leonid – KŇAŽKO, Michael. Československá puška s pérovým bodákom [online]. Dostupné na internete:  <https://www.ars-dimicatoria.cz/ceskoslovensky-bodak/>. [cit. 2023-09-19].
Rukověť pro poddůstojníky (díl 1.). Pro všechny zbraně a služby. Praha : Vojenský ústav vědecký, 1938, 790 s.
SKALICKÝ, S. – TROJAN, J. – ŠIKL, J. Šerm bodákem. Inštrukčne methodický film natočený za spolupráce se Svazarmem. Praha : Čs. státní film, 1954, dĺžka 31 minút.
Šerm bodákem. In Československý voják, 1954, roč. 3, č. 16, s. 31.
VHM Piešťany – Mo Piešťany, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 18 – Puška československá vzor 24; Pušky a karabíny, PK 39 – Puška pre šerm bodákom; Pušky a karabíny, PK 257 – Puška vzduchová vzor 47.
Vojenskí múzejníci na „Dni otvorených dverí“ 11. brigády Vzdušných síl v Nitre [online]. Dostupné na internete:  <https://www.vhu.sk/vojenski-muzejnici-na-dni-otvorenych-dveri-11-brigady-vzdusnych-sil-v-nitre/> [cit. 2023-09-19].

Text: Mgr. Tomáš Hanich, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: VHÚ – VHM Piešťany

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky