Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

80. výročie vylodenia Spojencov v Normandii

Aktualizované:
80. výročie vylodenia Spojencov v Normandii
80. výročie vylodenia Spojencov v Normandii
6. júna 2024 si pripomíname už 80. výročie vylodenia Spojencov v Normandii. V tento jeden z najdlhších dní druhej svetovej vojny sa uskutočnila kombinovaná operácia pod názvom Overlord.

Prípravou tejto náročnej vojenskej operácie poverili náčelníka štábu hlavného veliteľa spojeneckých síl (COSSAC) britského generálporučíka F. E. Morgana. Ním vypracovaný plán útoku cez Normandiu, ktorý dostal krycí názov "Overlord", posúdili na québeckej konferencii v auguste 1943. S jej vykonaním vyjadrili súhlas britský premiér W. Churchill, ako aj americký prezident F. D. Roosevelt. Hlavného veliteľa spojeneckých expedičných síl vymenovali v decembri 1943. Stal sa ním americký generál D. D. Eisenhower, ktorý predtým úspešne velil spojeneckým operáciám počas vylodení v severnej Afrike a južnom Taliansku. Po prevzatí velenia a dôkladnej analýze pôvodného plánu operácie došlo k niekoľkým zásadným úpravám: zvýšeniu počtu divízií a rozšíreniu úseku pobrežia určeného na vylodenie inváznych vojsk.

Pôvodný dátum operácie bol stanovený na 5. júna 1944, avšak vzhľadom na nepriaznivé počasie panujúce v Lamanšskom prieplave bola operácia posunutá o jeden deň. Na vykonanie invázie spojenecké velenie vyčlenilo 39 divízií, 12 samostatných brigád a 10 oddielov špeciálnych jednotiek „commandos“ a „rangers“. Vo vzduchu v čase invázie plnilo úlohy cca 10 900 bojových, viac než 2 300 dopravných lietadiel a takmer 2 600 klzákov. Zväz spojeneckých expedičných námorných síl pod velením britského admirála Bertrama Ramsyaho tvorilo 1 213 bojových lodí a člnov, 4 126 výsadkových plavidiel a prostriedkov, 736 pomocných a 864 obchodných lodí. Priestor, v ktorom sa uskutočnila spojenecká invázia, bol rozdelený do piatich  samostatných sektorov – pláží. Zo západu na východ: pláž „Utah“ – priestor americkej 4. pešej divízie; pláž „Omaha“–-  priestor americkej 1. a 29. pešej divízie; pláž „Gold“ – priestor britskej 50. pešej divízie; pláž „Juno“ – priestor kanadskej 3. pešej divízie; pláž „Sword“–- priestor britskej 3. pešej divízie). Tieto zväzky boli posilnené tankovými a špeciálnymi jednotkami. Proti ním stáli nemecké jednotky 709., 352. a 716. pešej divízie. V tyle nemeckých vojsk zoskočili, resp. pristáli príslušníci americkej 82. a 101. vzdušnej výsadkovej divízie, ako aj britskej 6. vzdušnej výsadkovej divízie.

Nemci v počiatočných fázach spojeneckej operácie Overlord neverili, že ide skutočne o inváziu. Sám ríšsky kancelár Adolf Hitler bol presvedčený o tom, že spojenecká invázia sa uskutoční pri Calais, tzn. že sa uskutoční v priestore najbližšom k Veľkej Británii. Nemci útok na pobrežie v Normandii považovali len za akúsi klamlivú vojenskú operáciu. Preto neboli do Normandie presunuté obrnené jednotky nemeckej 15. armády z priestoru Pas-de-Calais, ktoré mohli zohrať rozhodujúcu úlohu v boji so spojeneckými inváznymi silami. Keď nemecké velenie pochopilo, o čo naozaj ide, Spojenci mali na pobreží už vybudované predmostia hlboké 2 – 9 kilometrov, do ktorých neustále prisúvali ďalšie sily a prostriedky. Na konci najdlhšieho dňa sa v Normandii nachádzalo 176 000 spojeneckých vojakov s výzbrojou, výstrojom a ostatným materiálom nevyhnutným na vedenie bojovej činnosti.

Do najväčšej kombinovanej operácie druhej svetovej vojny sa aktívne zapojili aj českí a slovenskí letci, a to  v rámci 134. čs. stíhacieho krídla a 311. čs. bombardovacej perute britského Kráľovského letectva. Naši stíhači počas prvého dňa vykonali spolu 144 bojových štartov v súhrnnom čase 281,15 operačných hodín. Z tohto počtu príslušníci 310. čs. stíhacej perute pripísali do zápisníkov letov 92, 00 operačných hodín, ich kolegovia z 312. čs. stíhacej perute 97, 20 operačných hodín a príslušníci 313. čs. stíhacej perute 91, 55 operačných hodín. Ich úlohou bolo poskytnúť leteckú ochranu inváznym vojskám pred prípadným útokom nepriateľského letectva. Nepriateľská letecká činnosť však až do neskorých nočných hodín nebola v priestore operačného nasadenia čs. letcov zaregistrovaná. Čs. bombardovací letci 311. čs. bombardovacej perute vzlietli z letiska Predannack spolu 5-krát, keď počas tohto dňa postupne vyštartovalo na vojnové nebo päť lietadiel B-24 Liberator s úlohou pátrať po nemeckých lodiach a ponorkách. Tak ako to bolo vo vzduchu nad inváznym priestorom, tak ani na mori nebola zo strany čs. letcov zaznamenaná žiadna aktivita.  

Operácia Overlord právom patrí medzi jednu z najvýznamnejších operácií druhej svetovej vojny, ktorá sa nezmazateľným spôsobom zapísala do vojenskej minulosti ľudskej civilizácie. Vyžiadala si množstvo nepredstaviteľného strádania, bolesti a utrpenia na oboch stranách frontu. V tejto súvislosti je podstatné si neustále pripomínať, kto svet „vtiahol“ do nezmyselného vojnového besnenia a pod akou ideológiou sa páchali vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Bez poznania minulosti sa nevyvarujeme chýb, ktoré urobili naši predkovia, a zopakujeme ich znova.

Text: VHÚ
Foto: Imperial War Museum, Wikimedia Commons, Cordon Press

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky