Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Poľná kuchynka PK 50

Aktualizované:
Poľná kuchynka PK 50
Poľná kuchynka PK 50
Použitie prostriedkov pre individuálnu a skupinovú prípravu stravy má vo vývoji poľnej proviantnej výstroje dlhú históriu. So vznikom ozbrojených zborov vznikol prirodzene aj problém so zabezpečením stravovania. Starostlivosť o prípravu stravy bola ponechávaná spočiatku na samotných vojakoch, časom sa však najmä v dôsledku zvýšených nárokov i zdokonaľovania samotného proviantného materiálu vyprofilovali jednotky, ktoré túto činnosť zabezpečovali. V povojnovom období došlo aj k rozvoju prostriedkov pre skupinovú prípravu stravy. Základom síce zostala aj varnica vzor 14 z medzivojnového obdobia, ku ktorej pribudla aj varnica vzor 54. Pre odlúčené jednotky PVOS bola navrhnutá malá kuchynka pre 15 osôb. Šesťdesiate roky 20. storočia boli v tomto kontexte poznačené zavádzaním trendu horákov na tekuté palivo, čo viedlo k vývoju poľnej kuchynky MK 12 a poľnej kuchyne PK 50. Vývoj poľnej kuchynky PK 50 sa začal na základe požiadavky výsadkového vojska. Požiadavkou bolo, aby prenosná malá kuchyňa bola schopná zabezpečiť stravovanie pre päťdesiat osôb.

Poľná kuchyňa PK 50 je súpravou proviantnej techniky pre jednotky a štáby do 50 osôb. Bola určená na predbežnú prípravu pokrmov, nápojov a tepelné spracovanie potravín varením, dusením, smažením, po rozvinutí súpravy na mieste. Zároveň slúžila na výdaj teplej a studenej stravy, úschovu a prísun teplej stravy odlúčeným skupinám do 2 hodín po ukončení jej prípravy a k vytvoreniu pohyblivých zásob pitnej vody, jej prepravu a skladovanie po dobu 72 hodín. Používala sa pri stravovaní v poli, len výnimočne mohla byť na rozkaz veliteľa použitá v mierovej posádke. Kuchynka bola určená pre hospodárske družstvo prevádzkových a iných menších jednotiek. PK 50 bola pôvodne určená pre výsadkové jednotky, prieskumné a strelecké jednotky, neskôr motostrelecké jednotky, ktoré boli predurčené na vedenie boja v horskom teréne.

Súpravu tvorí prenosný krb, príslušenstvo na prípravu stravy, náhradný a spotrebný materiál. Prenosný krb sa skladá zo samotného krbu s príslušenstvom a palivovej sústavy. Krb je tvorený krbovou platňou so sklopným komínom, plášťom a priestorom na vykurovanie. Krbová platňa je obdĺžnikového tvaru a má tri výrezy pre kotlíky, jeden výrez pre hliníkovú vložku k T12 – určenú na ohrev vody. Podľa potreby je možné ktorýkoľvek kotlík vybrať, nahradiť ho hrncom alebo zakryť pokrývkou. Trojica kotlíkov je zhotovených z hliníku, majú obdĺžnikový tvar a  zaoblené rohy, na hornej strane majú dve držadlá. Kruhový kryt a hrdlo kotlíka je zhotovené tak, že po uzavretí tvorí tesný uzáver. Vďaka tomu pri varení pretlak pary urýchľuje proces varenia. Na kryte je odvzdušňovací otvor uzatvárateľný zátkou, upevnenou o kotlík retiazkou. Užitočný objem kotlíka je 25 l. Okolo krbovej platne je rúrkový rám, ktorý počas prevádzky slúži na zavesenie kuchynských nástrojov.  Dva otvory v rúrkovom ráme a jeden v plášti krbu na každej strane umožňujú upevniť po bokoch krbovej platne stolové dosky s podperami. Palivová sústava sa skladá z tlakovej nádoby s objemom 20 l, regulačného ventilu so spojovacím potrubím a univerzálneho horáka. Všetky súčiastky palivovej sústavy sú pripojené na tlakovú nádobu, s ktorou tvoria jeden celok. Príslušenstvo obsahuje: debnu na nástroje, hrniec s pokrievkou, vak na vodu s objemom 100 l, záložnú nádobu na vodu 20 l a 4 termosky. Kuchynka sa mala prevážať na ložnej ploche vozidla, kde na uloženie bola potrebná plocha 1,5 m2. Na kúrenie v PK 50 sa používala nafta, benzín alebo petrolej. Núdzovo sa mohlo na kúrenie použiť aj drevo. Na rozvinutie súpravy bola potrebná rovná plocha 2 x 2 m v stane, prístrešku, stabilnom objekte alebo vo voľnom teréne. Výdaj teplej aj studenej stravy sa vykonával na mieste. VHM Piešťany nadobudlo poľnú kuchynku PK 50 s výrobným číslom 20741 z VÚ 5574 Nemecká bezodplatným prevodom v roku 2005. 
 

Hlavné technické údaje:

Celková hmotnosť súpravy: 135 kg
Hmotnosť krbu s príslušenstvom: 92 kg
Dĺžka: 1070 mm 
Šírka: 750 mm
Výška s komínom: 1675 mm
Výška bez komína: 850 mm
Kapacita denných dávok: 50
Objem tlakovej nádoby : 20 l
Dosiahnutie bodu varu : 25-30 min
Spotreba paliva za hodinu: 1,5 – 3,5 l
Palivo: nafta, benzín, petrolej, núdzovo drevo
Hmotnosť kotlíka: 5,5 kg
Hmotnosť hrnca s pokrievkou: 3,1 kg
Plocha pre uloženie súpravy: 1,5 m2
 

Zdroje: 

PELOUŠEK, Jan. Soupravy pro přípravu stravy v poli. In Týl a zásobování, roč. 32, 1982, č. 12, s. 24 – 27.
Prov-51-2/1: Nauka o proviantní výstroji. Praha : 1985, 31 s. 
Prov-51-2/1: Polní kuchyňka 50 (PK 50), príloha 4/6 – 4/9. Praha: 1985, 34 s. 
Prov-1-5: Proviantní zabezpečení vojsk ČSLA. Praha : 1978, 83 s. 
Prov-1-5: Zabezpečení stravování v AČR. Praha : Ministerstvo obrany, 2013.78 s. 
Vložka 7 k Prov 1-5: Soupravy proviantní výstroje v Čs. lidové armádě. Praha : 1978, 60 s. 

Text/ Foto: Mgr. Dušan Dzuro, VHÚ – VHM Piešťany

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky