Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Anglická kožená sumka na náboje vzor 1939 (Cartridge Carrier pattern 1939)

Vypublikované:
Anglická kožená sumka na náboje vzor 1939 (Cartridge Carrier pattern 1939)
Anglická kožená sumka na náboje vzor 1939 (Cartridge Carrier pattern 1939)
Zbierkový predmet, podľa múzejnej dokumentácie súčasť výstroja príslušníka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR počas druhej svetovej vojny, bol nadobudnutý do zbierok niekdajšieho Dukelského múzea vo Svidníku v roku 1979. Tieto britské kožené sumky vzor 1939, pôvodne určené na jeden nábojový pásik s piatimi nábojmi typu Enfield.303-inch (British), boli zavedené v roku 1939 do vojenského výstroja z dôvodu obmedzených zásob bavlnenej textílie. Nový vzor vychádzal z britskej sumky vzor 37, ktorý sa naďalej používal, a nový vzor 39 bol zavedený predovšetkým pre domáce jednotky. Medzi zahraničnými jednotkami, ktoré používali britskú výstroj, bol aj 1. čs. samostatný poľný prápor v ZSSR, ktorý vznikol vo februári 1942 v Buzuluku. Za optimálnych okolností sa sumky používali v páre, ale stávalo sa, že aj jednotlivo. Prax však postupne ukázala, že na východnom fronte bolo používanie týchto sumiek nepraktické, keďže neboli schopné pojať ani jeden pásik s piatimi nábojmi typu 7,62x54 mm R, resp. tento pásik sa dovnútra vošiel len za cenu toho, že sa sumka nedala zatvoriť. A tak boli z používania postupne vyradené. 

Sumka bola vyrobená z prírodnej hovädzej usne, ktorá mala na lícnej strane vytlačenú kresbu (tzv. „dezén“ alebo „raster“). Postupným používaním, nanášaním prípravkov na ošetrovanie a zvetrávaním dosiahla useň odtieň tmavohnedej farby. Obidve komory sumky majú vlastnú tvarovanú príklopku opatrenú vydierovaným okrúhlym otvorom, ktorý sa pretláčal cez plochú okrúhlu hlavu kovového nitu pripevneného na prednej strane komory sumky. Cez rovnakú hlavu kovového nitu sa pretláčal aj vydierovaný narezaný okrúhly otvor prúžku z usne, nachádzajúci sa pod príklopkou komory sumky, slúžiaci na zaistenie nábojového pásika. Prúžok vystupoval z vnútra komory sumky v tvare rovnoramenného lichobežníka zužujúceho sa smerom nadol a jej zadná strana bola prinitovaná štyrmi kovovými nitmi z kovu žltej farby k samotnej nosnej konštrukcii. Dolný pár nitov k nej zároveň pripevňoval aj dolný koniec prúžku z usne. Nosná konštrukcia sumky má obdĺžnikový tvar s výškou 75 mm a šírkou 150 mm so zaoblenými vrcholmi. V jej strede sa nachádza vydierovaný otvor v tvare sploštenej elipsy, s rovnobežnými stranami, výškou 23 mm a šírkou 110 mm. Na rubovej strane nosnej konštrukcie boli prinitované dve úchytky, ktoré boli 12 mm široké a 85 mm dlhé, každá s otvorom, ktorý slúžil na navlečenie sumky na opasok. Na lícnej časti nosnej konštrukcie bol prinitovaný šikmý popruh, ktorý smeroval nahor, kde sa zužoval do rovnobežnej šírky 24 mm. Na konci popruhu v spodnej časti nosnej konštrukcie bol pomocou páru kovových nitov z kovu žltej farby upevnený kovový komponent, tiež vo farbe žltého kovu, v tvare obdĺžnika so zaoblenými vrcholmi. Naň sa napájal pomocou páru kovových nitov z kovu žltej farby dvojmo preložený prúžok z usne, z ktorého druhej strany bola rovnako párom kovových nitov z kovu žltej farby pripevnená trojkomorová kovová spona z kovu žltej farby.   
   

Zoznam použitých prameňov a literatúry

VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. XIV – Výstrojný materiál, VM 1063  S – Anglická vojenská sumka (puzdro), druhostupňová evidenčná karta. 
BOROVIČKA, Miloš. Stejnokroje našich hochů. Encyklopedie : Střelec a samopalník čs. praporu. In Extra válka - bitvy : strategie, taktika, zbraně a vojáci největších střetů vojenských dějin : Dukla 1944 (reedice). BOREK, Vojtěch (ed.). Brno : Extra Publishing s.r.o, 2017,  s. 17-19. ISSN 2336-2804. ISBN 978-80-7525-121-3.
MORAVEC, Roman. Československé vojenské jednotky v ZSSR. Výstroj, ľahká pechotná výzbroj a iný intendančný materiál II. časť.  Turany : P+M , 2021, 483 s. ISBN 978-80-89694-97-6.
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (ed.). Život v službe vlasti : Pamätnica vydaná pri príležitosti životného jubilea Imricha Purdeka. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2023, 295 s. ISBN 978-80-89523-92-4.
TOMÁŠ, Jan. Svět 1940 – 1945 ve stejnokroji : hodnostní označení a stejnokroje branných sil hlavních válčících států ve II. světové válce. Praha : Naše vojsko, 2011, 431 s. ISBN 978-80-206-1173-4.  
VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá armáda 1945 – 1992 : uniformy, symbolika, výstroj, výzbroj. Praha – Lytomyšl : Paseka, Nakl. Ladislav Horáček, 2001, 41 s., 85 s. obraz. príl.  ISBN 80-7185-392-5.
MOLLO, Andrew. Uniformy 2. světové války : insignie, organizace, odznaky. 365 barevných kreseb Malcoma McGregora a Pierra Turnera. Praha : Naše vojsko, 2014, 311 s. ISBN 978-80-206-1455-1. 

Text / foto: Mgr. Gabriel Blaško – VHÚ – VHM 

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky