Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vedomostná súťaž „Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“

Vypublikované:
3. ročník vedomostného kvízu
3. ročník vedomostného kvízu
Pri príležitosti 79. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Európe a Dňa víťazstva nad fašizmom sa konal dňa 9. mája 2024 už 3. ročník vedomostnej súťaže s názvom „Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“. Žiaci piatich základných škôl sídliacich vo Svidníku sa mohli zúčastniť zaujímavej vedomostnej súťaže, ktorá bola pripravená už v novom modernejšom formáte. Na príprave tohto ročníka sa tradične podieľal Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie Svidník Vojenského historického múzea Piešťany v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku. Súťaž sa uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku Svidník, ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na jeho vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy. Po úvodnom slove zástupkyne mesta Mgr. Kristíny Tchirovej vystúpil zamestnanec VHÚ – pracovník Mo Svidník VHM Mgr. Ivan Cuper s prezentáciou „Duklianske bojisko ako súčasť expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku“, v ktorej predstavil históriu budovania pamätníkov, pomníkov a múzea vo Svidníku. Historik PaedDr. Jozef Rodák následne prítomným priblížil osudy civilného obyvateľstva v čase Karpatsko-duklianskej operácie a v povojnových rokoch v kraji pod Duklou. 

Vďaka použitiu mobilnej aplikácie sa súťaže mohol zúčastniť ľubovoľný počet družstiev. Do vedomostnej súťaže sa tak zapojili všetci prítomní žiaci, ktorí odpovedali na 45 otázok z obdobia druhej svetovej vojny, vojnového Slovenska, Karpatsko-duklianskej operácie a z pamätných miest Duklianskeho bojiska. Celkovým víťazom súťaže sa stali žiaci Základnej školy 8. mája. Výborné vedomosti v rámci jednotlivých okruhov otázok preukázali aj žiaci ostatných družstiev a základných škôl. Súťažiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom pritom ocenili nový formát a celá akcia sa niesla vo veľmi dobrej a uvoľnenej atmosfére.

Program po vyhodnotení výsledkov súťaže pokračoval pietnymi aktami v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, následne pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon položením vencov na Pamätníku sovietskej armády.

Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky