Vojenská intervencia v auguste 1968

Dňa 21. augusta 2022 si pripomíname 54. výročie tragických dní vojenskej intervencie časti vojsk Varšavskej zmluvy. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca 2. svetovej vojny. Túto vojenskú intervenciu pod nátlakom sovietskeho mocenského vedenia legitimizoval tzv. moskovský protokol. So…

Čítať viac
14. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov vo VHM Piešťany, 10. septembra 2022 - avízo
14. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov vo VHM Piešťany, 10. septembra 2022 - avízo

14. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov vo VHM Piešťany, 10. septembra 2022 - avízo

Vojenský historický ústav Bratislava a mesto Piešťany si Vás dovoľujú pozvať na 14. ročník „Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi“ vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2022 od 09,30 do 17,00 h. Podujatie sa uskutoční pod záštit…

Čítať viac
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle
Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Oznam o uzatvorení Vyhliadkovej veže na Dukle

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 4. júla 2022 až do odvolania bude z dôvodu realizácie plánovaných rozsiahlych rekonštrukčných prác pre verejnosť uzatvorený objekt Vyhliadkovej veže na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik, okres Svidník). Uvedené rekonštrukčné práce, ktoré sú súčasťou druhej hl…

Čítať viac

Konferencia Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada spolu s VHÚ Bratislava v dňoch 9. - 10. novembra 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Hrdinstvo a násilie počas 2. svetovej vojny. Témy medzinárodnej vedeckej konferencie: - Hrdinovia v uniforme a bez nej - Príbehy utrpenia/násilia a hrdinstva jednoti…

Čítať viac
Informujeme

Zástava –2. čs. samostatná (paradesantná) brigáda v ZSSR

Situácia na východnom fronte umožnila na jar 1944 vznik 1. čs. armádneho zboru. Generál L. Svoboda ešte vo februári 1944 požiadal sovietske velenie o premiestnenie 1. čs. samostatnej brigády do Vol…

čítať viac »

Kultúrno-spoločenská akcia „Rodina sa baví s mestom Svidník“ opäť s účasťou vojenských múzejníkov

V nedeľu 14. augusta 2022 sa v areáli Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea Piešťany (ďalej „Mo Svidník VHM“) uskutočnilo podujatie „Rodina sa baví s mestom Svidník“, ktorého hl…

čítať viac »

Odznak Československý partizán

V priebehu druhej svetovej vojny sa nemecká armáda musela v okupovaných krajinách vyrovnávať s odbojovou, záškodníckou, no najmä partizánskou činnosťou. Výnimkou v tomto smere nebolo ani územie nie…

čítať viac »

Slovenský pamätný odznak

Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR III. stupňa bol do zbierok múzea získaný kúpou od súkromnej osoby. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch centrálnej expozície múzejného oddelenia Svidník.   …

čítať viac »

Generál justičnej služby JUDr. Samuel Karol KORBEL

Narodil sa 26. apríla 1909 v Lesnoje-Savaslajka vo Vladimirskej gubernii (Rusko), v rodine Samuela a Márie, rodenej Medveckej. Jeho otec, pôvodom z Tisovca, tam vtedy pracoval ako lesný inžinier na…

Ďalšie osobnosti

Zástava –2. čs. samostatná (paradesantná) brigáda v ZSSR

Situácia na východnom fronte umožnila na jar 1944 vznik 1. čs. armádneho zboru. Generál L. Svoboda ešte vo februári 1944 požiadal sovietske velenie o premiestnenie 1. čs. samostatnej brigády do Vol…

Ďalšie exponáty