Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Aktivity VHÚ spojené so 75. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

Vypublikované:
Aktivity VHÚ pred 75. výročím KDO - 1
V dňoch 5. – 6. októbra 2019 si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie a zároveň aj Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“), uvedomujúc si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov o Slovensko, realizoval ako správca objektov na Dukle a vo Svidníku, prostredníctvom múzejného pracoviska vo Svidníku, niekoľko akcií, ktoré prispejú k zatraktívneniu pamätných miest. V tejto súvislosti treba na prvom mieste spomenúť spoločné pracovné činnosti zamestnancov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea (ďalej „Mo Svidník VHM“) a profesionálnych vojakov OS SR, príslušníkov 21. mechanizovaného práporu Trebišov, 23. motorizovaného práporu Trebišov, Samohybného delostreleckého oddielu  Michalovce, 22. mechanizovaného práporu Michalovce, Práporu CSS Prešov a Roty podpory velenia 2. mechanizovanej brigády Prešov. Múzejníci a príslušníci OS SR hore uvedených vojenských útvarov uskutočnili od apríla do októbra tohto kalendárneho roka 15 spoločných pracovných brigád zameraných na odbornú ochranu zbierkových predmetov. Okrem toho bolo vykonaných množstvo údržbárskych, záhradných a pomocných prác, predovšetkým v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, a tiež aj v areáli a v  priestoroch budovy Centrálnej expozície Mo Svidník VHM, takisto na Dukle, konkrétne v priľahlom okolí a v priestoroch budovy Vyhliadkovej veže, v areáli Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR a napokon aj v areáloch pomníkov Míľnik „Volanie“, Pomník ženistov a Pomník na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala - Sázavského, ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.
V priebehu mesiacov marec až október 2019 bolo v samotnej réžii VHÚ Bratislava vo Svidníku a na Dukle zrealizovaných množstvo prác a aktivít, ktoré prispeli k celkovému zveľadeniu národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových a ďalších objektov nachádzajúcich sa v jeho správe. K týmto aktivitám nepochybne patrí obnovenie osvetlenia pylónu Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku, a to v spolupráci s neziskovou organizáciu Dukla Destination. Okrem toho bola v areáli pamätníka vykonaná pomerne rozsiahla úprava drevín a zelene. V mesiaci september boli na vojnovom cintoríne pamätníka vo Svidníku pred dvoma masovými hrobmi obnovené veľkorozmerné drevené kríže. Veľkorozmerný drevený kríž a drevené vlajkové stožiare boli v mesiaci september obnovené aj na Pamätníku a vojnovom cintoríne 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, pričom v blízkom okolí pamätníka a Vyhliadkovej veže boli inštalované aj nové informačné smerové tabule. Napokon komplexnej rekonštrukcie sa v mesiaci september dočkal aj veľký balkón Centrálnej expozície VHÚ – Mo Svidník VHM, z ktorého majú návštevníci expozície možnosť najmä v letných mesiacoch vzhliadnuť priľahlý Park bojovej techniky a časť areálu Pamätníka sovietskej armády z „vtáčej perspektívy“. Okrem týchto uvedených prác a aktivít vykonali zamestnanci Mo Svidník VHM v rámci údržby objektov v správe VHÚ ďalšie množstvo prác, s ktorých výsledkom sa budú môcť oboznámiť účastníci  pietnych stretnutí organizovaných pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie.
Napokon treba uviesť, že tak Centrálna expozícia vo Svidníku, ako aj expozícia Vyhliadkovej veže na Dukle boli v priebehu letnej turistickej sezóny obohatené každá o jeden veľkorozmerný zbierkový predmet. Konkrétne do Centrálnej expozície vo Svidníku bol nainštalovaný 2-cm veľký guľomet proti lietadlám vzor 36, ktorý predstavoval kanón švajčiarskeho pôvodu využívaný v počte 227 kusov aj vo výzbroji československej armády v medzivojnovom období, pričom do expozície Vyhliadkovej veže na Dukle bol zasa nainštalovaný 12,7-mm veľkokalibrový guľomet DŠK vzor 38/46, ktorý predstavoval československú licenčne vyrábanú verziu sovietskeho veľkokalibrového guľometu DŠK vzor 38, ktorý bol zastúpený aj vo výzbroji 1. československého armádneho zboru v ZSSR.   
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky