Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/1997

Aktualizované:

 

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. KLEIN, Bohuš: Vojensko-geografické aspekty rímskej obrany na strednom Dunaji v 1. – 4. storočí
  KLEIN, Bohuš: : Military Geographic Aspects of the Roman Defence at the Xentral Danube in 1 .— 4. Century

  Stránky: 5-22
 2. HRONSKÝ Marián: Pohyb východného frontu (august 1914 – máj 1915) a jeho dosah a ohlas na Slovensku
  HRONSKÝ Marián: : Move of the Eastern Front (August 1914—May 1915) and Its Impact and Response in Slovakia

  Stránky: 23-32
 3. ČAPLOVIČ Miloslav: Mierová organizácia čs. armády a jej vývoj na Slovensku (1918 – 1928)
  ČAPLOVIČ Miloslav: : The Peace Organization of the Czechoslovak army and Its Development in Slovakia 1918—1928

  Stránky: 33 -63
 4. BYSTRICKÝ Jozef: Slovensko v prevratových plánoch čs. MNO v Londýne (1941 – 1943)
  BYSTRICKÝ Jozef: : Slovakia in the Revolutionary Plans of Czechoslovak Ministry of Defence (MOD) in London (1941—1943)

  Stránky: 64—85
 5. DANGL Vojtech: K otázke stavu a perspektív vojenskej histórie na Slovensku.
  DANGL Vojtech: : To the Status and Perspectives of Military History in Slovakia

  Stránky: 86—90
 6. CSÉFALVAY František: Westfeldzug“ v hodnotení slovenského dôstojníka (Západné ťaženie Wehrmachtu na jar 1940 v správach slovenského vojenského atašé v Berlíne mjr. Gšt. Š. Tatarka.
  CSÉFALVAY František: : „Westfeldzug“ in the Slovak Officer’s Evaluation. (Western Campaign of Wehrmacht in Spring 1940 in the Reports of Mj. of GS Š. Tatarko

  Stránky: 91—100
 7. SUŠKO Ladislav: Dokument o zmene nacistickej propagandy voči východoeurópskym národom po bitke pri Stalingrade
  SUŠKO Ladislav: : Document About the Nazi Propaganda Shift towards the East European Nations after the Battle of Stalingrad

  Stránky: 101—106
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky