Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/1997

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. ŠTEFANSKÝ Václav: K niektorým problémom postavenia Slovákov v čs. armáde (1918 – 1939)
  ŠTEFANSKÝ Václav: : To Problems in Conditions of the Slovaks in the Czechoslovak Army (1918-1939)

  Stránky: 3 – 17
 2. VANĚK, Oldřich: Účasť Slovákov v začiatkoch protifašistického odboja v Poľsku (marec – september 1939)
  VANĚK, Oldřich: : The Slovaks in the Beginnings Anti-fascist Resistance in the Poland (March - September 1939)

  Stránky: 3 – 17
 3. ŠUMICHRAST Peter: Hotovostný roj stíhacích lietadiel Messerschmitt Bf 109 a pohotovostná letka 13 slovenských vzdušných zbraní (august 1943 – 26. jún 1944)
  ŠUMICHRAST Peter: : The Messerschmitt Bf 109 Fighter Flight and the Readiness Flight of the Slovak Air Forces (August 1943 - 26. June 1944)

  Stránky: 32 – 44
 4. ŠTAIGL Jan: Vznik, vývoj a činnosť PTP na slovenskú po februári 1948
  ŠTAIGL Jan: : The Establishment, Development and Activities of PTP (Auxiliary Technical Battalion) in Slovakia after February 1948

  Stránky: 45 – 73
 5. VIMMER Pavel: Miesto a hlavné úlohy Vojenského historického archívu v systéme vojenského archívnictva
  VIMMER Pavel: : The Place and Task of the Military Historical Archive in Tmava in the Slovak Military Archives Structure

  Stránky: 74 – 81
 6. KOLLÁR Pavol: K osudu príslušníkov 1. technickej divízie slovenskej armády v rokoch 1944 – 1947
  KOLLÁR Pavol: : To the Destiny of Members of the 1st Technical Division of the Slovak Army in 1944 - 1947

  Stránky: 82 – 87
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky