Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/1998

Aktualizované:

DANGL, Vojtech: K niektorým vojenskostrategickým otázkam postavenia Slovenska v čase tridsaťročnej vojny 
DANGL, Vojtech: To the Military-strategic Place of Slovakia during 30-years War. Vojenská história, 2, 2, 1998, pp. 3 – 13

ČAPLOVIČ, Miloslav: Náčrt vzniku a činnosti branných organizácií v Československu v rokoch 1918 – 1928 
ČAPLOVIČ, Miloslav:  An Outline of Armed Organizations Establishment and Activities in Czechoslovakia in 1918 - 1928. Vojenská história, 2, 2, 1998, pp. 14-38

BYSTRICKÝ, Jozef: Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941 
BYSTRICKÝ, Jozef: Campaign of Slovak Army at the Eastern Front in 1941. Vojenská história 2,2, 1998, pp. 39 – 61

VANĚK, Oldřich: Výsadkové jednotky čs. armády na Slovensku v rokoch 1950 – 1960 
VANĚK, Oldřich: Parachute Troops of Czechoslovak army in Slovakia in 1950 - I960. Vojenská história 2, 2, 1998, pp. 62 – 86

NEMCOVÁ, Zuzana: Počiatky puškárskeho remesla v Bratislave 
NEMCOVÁ, Zuzana: The Beginnings of the Rifle's Fabrication in Bratislava. Vojenská história, 2,2, 1998, pp. 87 – 92

RAJNINEC, Juraj: Staré spoľahlivé Caudrony 
RAJNINEC, Juraj: Old Reliable Caudrons. Vojenská história 2, 2, 1998, pp. 93 – 97

TURZA, Peter: Tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji čs. armády 1945 – 1959 
TURZA, Peter: German Tanks Serving in Czechoslovak Army 1945 - 1959. Vojenská história 2. 2, 1998, pp. 98 – 102

Recenzie, anotácie, správy

FULL_2_1998

 

Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: K niektorým vojenskostrategickým otázkam postavenia Slovenska v čase tridsaťročnej vojny
  DANGL Vojtech: : To the Military-strategic Place of Slovakia during 30-years War

  Stránky: 3 – 13
 2. ČAPLOVIČ Miloslav: Miloslav: Náčrt vzniku a činnosti branných organizácií v Československu v rokoch 1918 – 1928
  ČAPLOVIČ Miloslav: : Miloslav:  An Outline of Armed Organizations Establishment and Activities in Czechoslovakia in 1918 - 1928

  Stránky: 14-38
 3. BYSTRICKÝ, Jozef: Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941
  BYSTRICKÝ, Jozef: : Campaign of Slovak Army at the Eastern Front in 1941

  Stránky: 39 – 61
 4. VANĚK Oldřich: Výsadkové jednotky čs. armády na Slovensku v rokoch 1950 – 1960
  VANĚK Oldřich: : Parachute Troops of Czechoslovak army in Slovakia in 1950 - I960

  Stránky: 62 – 86
 5. NEMCOVÁ Zuzana: Počiatky puškárskeho remesla v Bratislave 
  NEMCOVÁ Zuzana: : The Beginnings of the Rifle's Fabrication in Bratislava

  Stránky: 87 – 92
 6. RAJNINEC Juraj: Staré spoľahlivé Caudrony 
  RAJNINEC Juraj: : Old Reliable Caudrons

  Stránky: 93 – 97
 7. TURZA Peter: Tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji čs. armády 1945 – 1959
  TURZA Peter: : German Tanks Serving in Czechoslovak Army 1945 - 1959

  Stránky: 98 – 102
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky