Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/1998

Aktualizované:
ČAPLOVIČ, Miloslav: Náčrt miesta a úlohy branných organizácií v brannom systéme Československa v rokoch 1929 – 1938
ČAPLOVIČ, Miloslav: An Outline of Locations and Missions of Defense Organizations within the Defense System of Czechoslovakia in 1929 – 1938. Vojenská história, 2, 4, 1998, pp. 3 -29

HOSPODÁR, Vladimír.: Pomoc príslušníkov čs. armády pri živelných pohromách na území Slovenska v päťdesiatych rokoch.
HOSPODÁR, Vladimír: The Assistance of the Members of Czechoslovak Army at the Natural Disasters in Slovakia in the 1950's. Vojenská história, 2, 4, 1998, pp. 30 46

ŠTAIGL, Jan: Vznik, vývoj a činnosť vojsk Vnútornej stráže na Slovensku
ŠTAIGL, Jan: Establishment, Development and Operation of the Internal Guard Troops in Slovakia. Vojenská história, 2, 4, 1998, pp. 47-72

ANDROVIČ, Karel: Bratislavské pamätníky na víťazstvo kresťanských vojsk v roku  1683
ANDROVIČ, Karol: The Memorials Built in Bratislava in Tribute of the Victory of the Christian Troops in 1683. Vojenská história, 2, 4, 1998, p. 73 -76

KELENYEI, Arpád: Informácia vojenského historického archívu o spracovaní dôverných spisov MNO SR z rokov 1940 – 1945
KELENYEI, Arpád: Information Taken from the Military Historical Archive about the Elaboration of Confidential Documents of the MNO SR, in 1940 – 1945. Vojenská história, 2, 4, 1998, pp. 77-82

ŠUMICHRAST, Peter: Pohľad nemeckého dôstojníka na bojovú činnosť príslušníkov 1. frontovej garnitúry letky 13 v období 9. 1942 - 22. 3. 1943
ŠUMICHRAST, Peter: The View of the German Officer at the Operation of the Members of the 1st Front Garniture, Squadron 13, in the Period from 9/1942 to 22. 3. 1943. Vojenská história, 2, 4, 1998, pp. 83 – 89 

NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Vojenská informačná a tlačová agentúra a jej produkcia
NIŽŇANSKÝ, Jaroslav: Military Information and Press Agency and Its Production. Vojenská história. 2, 4, 1998, pp. 90-97

Recenzie, anotácie, správy

FULL_4_1998
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky