Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/1999

Aktualizované:

GRAUS, Igor: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. - 20. storočia (Stav a perspektívy výskumu)
GRAUS, Igor: The Lay Orders of Knighthood in Hungary of 14th- 20th century (Status and perspectives of research). Vojenská história, 3, 2, 1999, pp. 3 - 27

PIVOVARČI, Ján: SNP - víťazná národnooslobodzovacia vojna Slovákov proti fašizmu v rámci druhej svetovej vojny
PIVOVARČI, Ján: Slovak National Uprising - the Victorious National Liberation War of the Slovak People Against Fascism within the Frame of the World War II. Vojenská história, 3,2, 1999, pp. 28 - 40

ŠTAIGL, Jan: Ľudové milície na Slovensku - ich vznik a organizačný vývoj do polovice šesťdesiatych rokov
ŠTAIGL, Jan: People's Militia in Slovakia – Foundation and Organisational Development until mid 1960s. Vojenská história 3, 2 1999, pp. 41 – 70.

KLEIN, Bohuš: Predpoklady vojenskej obrany rakúskej Haliče pred 1. svetovej vojnou
KLEIN, Bohuš: Preconditions of Military Defence of the Austrian Halič prior to World War I. Vojenská história,  3, 2, 1999, pp. 71 - 76

TAKÁČ, Ladislav: К činnosti J. Országha a B. Pavlů v krajanskom hnutí v Rusku (1914 - 1917)
TAKÁČ, Ladislav: To the Activities of J. Országh and B. Pavlů in Compatriot's Movement in Russia (1914 - 1917). Vojenská história, 3, 2, 1999, pp. 77 – 88.

GRÉGR, René: Tajemná maďarská ponorka na Dunaji
GRÉGR, René: Mysterious Hungarian Submarine in Danube River. Vojenská história 3, 2, 1999, pp. 89 - 90

MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK, Pavel: Slovensko v anketě „Armáda v roce 1938“
MINAŘÍK, Pavel - ŠRÁMEK Pavel: Slovakia in the Inquiry Called „The Army in the Year 1938“. Vojenská história, 3, 2, 1999, pp. 91-117

Recenzie, anotácie, správy

FULL_2_1999

Stiahnuť celé číslo:
 1. GRAUS Igor: Laické rytierske rády v Uhorsku 14. - 20. storočia (Stav a perspektívy výskumu)
  GRAUS Igor: : The Lay Orders of Knighthood in Hungary of 14th- 20th century (Status and perspectives of research)

  Stránky: 3 - 27
 2. PIVOVARČI Ján: SNP - víťazná národnooslobodzovacia vojna Slovákov proti fašizmu v rámci druhej svetovej vojny
  PIVOVARČI Ján: : Slovak National Uprising - the Victorious National Liberation War of the Slovak People Against Fascism within the Frame of the World War II.

  Stránky: 28 - 40
 3. ŠTAIGL Jan: Ľudové milície na Slovensku - ich vznik a organizačný vývoj do polovice šesťdesiatych rokov
  ŠTAIGL Jan: : People's Militia in Slovakia – Foundation and Organisational Development until mid 1960s

  Stránky: 41 – 70
 4. KLEIN Bohuš: Predpoklady vojenskej obrany rakúskej Haliče pred 1. svetovej vojnou
  KLEIN Bohuš: : Preconditions of Military Defence of the Austrian Halič prior to World War I.

  Stránky: 71 - 76
 5. TAKÁČ Ladislav: К činnosti J. Országha a B. Pavlů v krajanskom hnutí v Rusku (1914 - 1917)
  TAKÁČ Ladislav: : To the Activities of J. Országh and B. Pavlů in Compatriot's Movement in Russia (1914 - 1917)

  Stránky: 77 – 88
 6. GRÉGR René: Tajemná maďarská ponorka na Dunaji
  GRÉGR René: : Mysterious Hungarian Submarine in Danube River

  Stránky: 89 - 90
 7. MINAŘÍK Pavel - ŠRÁMEK Pavel: Slovensko v anketě „Armáda v roce 1938“
  MINAŘÍK Pavel - ŠRÁMEK Pavel: : Slovakia in the Inquiry Called „The Army in the Year 1938“

  Stránky: 91-117
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky