Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2003

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. DANGL Vojtech: Vojnové plány Rakúsko-Uhorska a ich modifikácie v lete 1914
  DANGL Vojtech: : War Plans of Austria-Hungary and Its Modification in the Summer of 1914

  Stránky: 3 — 20
 2. GNIAZDOWSKI Mateusz: Kontakty Waclawa Lipiňského so Slovenskom za druhej svetovej vojny a jeho predstavy o budúcom politickom usporiadaní strednej Európy
  GNIAZDOWSKI Mateusz: : The Contacts of Waclaw Lipmski with Slovakia during the Second World War and His Notions on the Future Political Arrangement of the Central Europe

  Stránky: 21 — 30
 3. MICHÁLEK Slavomír: Československý zahraničný odboj vo Francúzsku v rokoch 1939 - 1940 (a pozadie zmluvy o čs. armáde)
  MICHÁLEK Slavomír: : Czechoslovakian Foreign Resistance in France from 1939 to 1940 (and the Background of the Agreement on the Czechoslovak Army)

  Stránky: 31 — 48
 4. SORBY Karol: Izrael na ceste k suezskej vojne
  SORBY Karol: : Israel on the Way to the Suez War

  Stránky: 49 — 69
 5. SLEPCOV Igor: Vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny na východnom Slovensku
  SLEPCOV Igor: : Military Cemeteries from the First World War at the Eastern Slovakia

  Stránky: 70 — 86
 6. BUČKA Peter: Armádna telovýchova a šport v rokoch 1918 – 1939
  BUČKA Peter: : Physical Education and Sport in the Army 1918 – 1939

  Stránky: 87 — 95
 7. KATREBA Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939 (prvá časť)
  KATREBA Zoltán: : Unknown Document on Slovak-Hungarian Conflict in the March of 1939 (the first part)

  Stránky: 96 — 114
 8. LACKO Martin: Dezercia tzv. turkestanského pluku SS k partizánskej brigáde Boženko v decembri 1944
  LACKO Martin: : Desertion of the So-Called Turkestan Regiment of SS to the Partisan Brigade Boženko in December 1944

  Stránky: 115 — 122
 9. ŠKODÁČEK Ján: Charakter vojny a ľudské práva.
  ŠKODÁČEK Ján: : War and the Human Rights

  Stránky: 123 — 131
 10. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky