Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2003

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. SEGEŠ Vladimír: Fenomén vojny a mieru v stredoveku
  SEGEŠ Vladimír: : Phenomenon of War and Peace in Middle Ages

  Stránky: 3 —11
 2. HRONSKÝ Marián: Hlavné politicko-diplomatické a vojenské dispozície pri utváraní hraníc Slovenska v rokoch 1918 - 1919 (štvrtá časť)
  HRONSKÝ Marián: : Diplomatic and Military Dispositions in Forming of Slovakia Borders from 1918 to 1919

  Stránky: 12 — 36
 3. PEJS Oldřich: Vojenští duchovní v čs. pozemní armádě ve Velké Británii (1940 - 1943)
  PEJS Oldřich: : Military Chaplains in the Czechoslovak Land Forces in Great Britain (1940- 1943)

  Stránky: 37 — 53
 4. BYSTRICKÝ Jozef: Rýchla (1. pešia) divízia na Kryme a v bojoch na juh od Kachovky
  BYSTRICKÝ Jozef: : Fast (1st Infantry) Division at Krym and in the Battles to the South of Kachovka

  Stránky: 54 — 74
 5. CHORVÁT Peter: Banskobystrický 16. vlastibranecký peší pluk v rokoch prvej svetovej vojny - Vzťah pluku k doplňovaciemu okresu a nebojové aktivity útvaru
  CHORVÁT Peter: : 16th Defence Infantry Regiment of Banská Bystrica in the Years of Word War I - the Relation of the Regiment to the Xomplementary District and Non Combat Activities of the Unit

  Stránky: 75 — 139
 6. KATREBA Zoltán: Neznámy dokument o maďarsko-slovenskom konflikte v marci 1939. (2. časť)
  KATREBA Zoltán: : Unknown Document on Slovak-Hungarian Conflict in the March of 1939. (Part II)

  Stránky: 86 — 103
 7. ŠUMICHRAST Peter: Avia B-34, B-534 a Bk-534 na Slovensku (1939 - 1944)
  ŠUMICHRAST Peter: : Avia B-34, B-534 a Bk-534 in Slovakia (1939 - 1944)

  Stránky: 104 — 120
 8. ВАКА Igor: K problematike zaistenia hraníc Slovenska v rokoch 1939 – 1944
  ВАКА Igor: : To Slovak Border Security Policy 1939 – 1944

  Stránky: 121 — 130
 9. BUČKA Peter: Šport v armáde Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945
  BUČKA Peter: : Sport in the Army of the Slovak Republic in 1939 – 1945

  Stránky: 131 — 139
 10. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky