Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2005

Aktualizované:
JUROK, Jiří: Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitských výbojů)
JUROK, Jiří: Czech Hussite and Catholic Condottieres from Moravia in Slovakia in 15th Centuries (Period of Husittes). Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 3 — 25.

BAKA, Igor: Slovensko vo vojne proti Poľsku v roku 1939
BAKA, Igor: Slovakia in War against Poland in 1939. Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 26 — 46.

SZÁRAZ, Peter: Bezpečnostná politika Španielska v prvých rokoch druhej svetovej vojny (1939 –1943 )
SZÁRAZ, Peter: Security Policy of Spain in First Years of World War II (1939 —1943). Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 47 — 64.

ŠUMICHRAST, Peter: Letovy Š-328 v slovenských Vzdušných zbraniach 1939 – 1944
ŠUMICHRAST, Peter: Aircraft Letov Š-328 within Slovak Air Weapons 1939 — 1944. Vojenská história, 9,3, pp. 65 — 81.

CHORVÁT, Peter: Generál Branislav Manica (1894 –1980)
CHORVÁT, Peter: General Branislav Manica (1894 — 1980). Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 82 — 98.

TURZA, Peter: Obrnený transportér OT-62
TURZA, Peter: The Armoured Carrier OT-62. Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 99 — 104.

VANĚK, Oldřich: Orgány riadenia spravodajských, partizánskych a špeciálnych výsadkových skupín na území bývalého Československa.
VANĚK, Oldřich: Control Bodies of Intelligence, Guerilla and Special Airdrop Squads in the Territory of the Former Czecho-Slovakia. Vojenská história, 9, 3, 2005, pp. 105 — 129.

8. Recenzie, bibliografia, anotácie

FULL_3_2005
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky