Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 4/2006

Aktualizované:
GRAUS, Igor: Rád Draka a jeho insígnie
GRAUS, Igor: The Order of Dragon and its Insignia. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 3 — 25.

DANGL, Vojtech: Pevnostný systém na Slovensku a protiturecká obrana v druhej polovici 16. storočia
DANGL, Vojtech: The Anti-Turkish Defence System in the Territory of Slovakia in the Second Half of the 16th Century. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 26 — 42.

MIČIANIK, Pavel: Slovenská zaisťovacia divízia na okupovaných územiach Ukrajiny a južného Bieloruska (január – august 1942)
MIČIANIK, Pavel: The Slovak Safety Division in Occupied Territories of Ukraine and Southern Belarus in the First Half of the Year 1942. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 43 — 65.

MANNOVÁ, Elena: Nemecká tlač na Slovensku a prvá svetová vojna
MANNOVÁ, Elena: The German Press in Slovakia and the World War I. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 66 — 76.

BYSTRICKÝ, Valerián – PÍSCEKÁ, Barbara: Žilinská dohoda 6. októbra 1938
BYSTRICKÝ, Valerián – PÍSCEKÁ, Barbara: The Žilina Agreement of 6 October 1938. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 77 — 108.

NIŽŇANSKÝ, Eduard–TULKISOVÁ, Jana: Príprava a podpísanie slovensko-nemeckej zmluvy o brannom hospodárstve z 30. 1. 1940
NIŽŇANSKÝ, Eduard–TULKISOVÁ, Jana: Preparing and Signing of the Slovak-German Agreement on Defence Economy of 30 January 1940. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 109 — 125.

LACKO, Martin: Denník Vincenta Lofaja – príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 1945.
LACKO, Martin: The Diary of Vincent Lofaj — a Member of the 2nd Technical Division in Italy in 1945. Vojenská história, 10, 4, 2006, pp. 126 — 133.

8. Recenzie, anotácie, kronika

FULL_4_2006
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky