Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2007

Aktualizované:
VALACHOVIČ, Pavol: Markomanské vojny v českej a slovenskej odbornej literatúre
VALACHOVIČ, Pavol: Marcomann Wars in Czech and Slovak Literature. Vojenská história, 11, 3, 2007, pp. 3—15.

HURBANIČ, Martin: Avarské vojsko počas obliehania Konštantínopola
HURBANIČ, Martin: The Avars Army during the Siege of Constantinople. Vojenská história, 3, 11, 2007, pp. 16—38.

LYSÝ, Miroslav: Uhorská šľachta a protihusitské vojny
LYSÝ, Miroslav: Hungarian Aristocracy and Anti-Hussite Wars. Vojenská história, 3, 11, 2007, pp. 39-54.

SEGEŠ, Vladimír: Organizácia, výzbroj a taktika vojska kráľa Mateja Korvína
SEGEŠ, Vladimír: Organization, Armaments and the Army Tactics of the Army of Matthias Corvinus. Vojenská história, 3, 11, 2007, pp. 55 — 69.

MIČIANIK, Pavel: November 1942 – najkrvavejší mesiac slovenskej Zaisťovacej divízie 70
MIČIANIK, Pavel: November 1942-the Most Tragic Month of the Slovak Security Division. Vojenská história, 3, 11, 2007, pp. 70 — 94.

BYSTRICKÝ, Jozef: Zápisky kpt. Viliama Pavloviča z Ruska (30. X. 1943 – 5. IV. 1944)
BYSTRICKÝ, Jozef: Memoirs of the revolt in 1943-44 of the captain Viliam Pavlovič. Vojenská história, 3, 11, 2007, pp. 95 — 125.

LAMOŠ, Róbert: Dokument o činnosti Kampfgruppe Peiper počas Ardenskej ofenzívy v decembri 1944
LAMOŠ, Róbert: A Document of the Activity of Kampfgruppe Peiper during Ardens Offensive in December 1944. Vojenská história, 11, 3, 2007, pp. 127—143.

VALACHOVIČ, Pavol: Múzeum modelov v Paríži (Musée des plans-reliefs)
VALACHOVIČ, Pavol: The Museum of Models in Paris. Vojenská história, 11, 3, 2007, pp. 144—149.

KORČEK, Ján: Armádne múzeum Západnej Austrálie.
KORČEK, Ján: The Army museum in the West Australia. Vojenská história, 11, 3, 2007, pp. 150-167.

10. Recenzie, anotácie

FULL_3_2007
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky