Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/2008

Aktualizované:
HURBANIČ, Martin: Historické súvislosti a príčiny avarského útoku na Konštantínopol roku 626
HURBANIČ, Martin: Historical Background and Reasons of Avar´s Attack on Constatinople in 626. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 3 – 23.

KÓNYA, Peter: Veliteľské pôsobenie generála Juraja Ottlyka v povstaní Františka II. Rákócziho
KÓNYA, Peter: Commander’s Service of Jural Ottlyk in the Uprising of Frantisek II Rákoczy. Vojenská história, 3,12, 2008, pp. 24 – 46.

BAKA, Igor: Účasť Slovenskej republiky v prvej fáze vojny proti ZSSR z pohľadu nemeckých vojenských orgánov
BAKA, Igor: The Perspective of German Military Authorities on Slovakia Participation in the First Phase of the War against USSR. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 47 – 65.

SEGEŠ, Dušan: Vzťahy Slovákov a Čechov v západnom vojenskom odboji a postoje poľskej exilovej vlády v rokoch 1939 – 1943
SEGEŠ, Dušan: Relations between Slovaks and Czechs in Military Resistance in the West and the Approach of Polish Exile Government in 1939 – 1943. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 66 – 86.

SORBY, Karol, ml.: Britsko-iracká vojna v roku 1941
SORBY, Karol: British-Iraqi War. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 87–104.

KOZOLKA, Jaroslav: Stáž predstaviteľov slovenskej Vysokej vojennej školy v Nemecku (I./1941)
KOZOLKA, Jaroslav: The Intership of Slovak Delegation from Military College in Germany, January 1941. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 105 – 115.

DUBÁNEK, Martin: 4. pevnostní prapor Malacky
DUBÁNEK, Martin: 4th Fortress Battalion Malacky. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 116–124.

PLACHÝ, Jiří: Kapitán letectví Alfréd Löffler – biografický nástin
PLACHÝ, Jiří: Flt Capt. Alfred Löffler - the First Killed Jewish Soldier of Czechoslovak Army. Vojenská história, 3, 12, 2008, pp. 125 – 131.

Recenzie, anotácie, glosy, kronika

FULL_3_2008
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky