Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2010

Aktualizované:
VALACHOVIČ, Pavol: Deň a noc v živote vojska starovekého Ríma
VALACHOVIČ, Pavol: A Day and Night in the Life of a Soldier in the Ancient Rome Army. Vojenská
história, 1, 14, 2010, pp. 3—1.


ČEPELA, Vladimír: Pašiový oltárny triptych z Hronského Beňadika vo svetle vývoja militárií
ČEPELA, Vladimír: Passion Calvary Altar from Hronsky Beňadik in the Light of the Development of Militaries. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 12—32.

VRÁBEL, Ferdinand: Vojenské udalosti v Lučenci na prelome rokov 1918/1919 a neskôr v politickej reflexii Ľudovíta Bazovského
VRÁBEL, Ferdinand: Military Events in Lučenec at Turn of 1918/1919 and in Later in Political Reflexion of Ľudovít Bazovský. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 33-51.

SORBY, R. Karol: Prvý vojenský prevrat na Blízkom východe
SORBY, R. Karol: The First Military Coup ďétat in the Middle East. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 52-68.

MANÁK, Marián: Zriadenie spojeneckého orgánu – Európskej poradnej komisie v roku 1943 (Otázka spoločného postupu voči oslobodeným územiam spojeneckých krajín)
MANÁK, Marián: The Establishment of the Allied Authority — European Advisory Commission in 1943 (Common Approach towards the Liberated Countries of the Allies). Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 68—83.

BODNÁROVÁ, Katarína: Bratislavská mestská kniha Rozdeľovanie vojenskej a mestskej stráže (1568 – 1586)
BODNÁROVÁ, Katarína: Municipal Book of Bratislava- Assignment of the Military and Municipal Guards (1568 — 1586). Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 84-88.

ŠRÁMEK, Pavel: Ferdinand Čatloš za mobilizácie v septembri 1938
ŠRÁMEK, Pavel: Ferdinand Čatloš during the Mobilization in September 1938. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 89-93.

BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: Vstup slovenských vzdušných zbraní do vojny proti ZSSR v hláseniach Nemeckej leteckej misie
BAKA, Igor – MEŠKO, Marek: The Entrance of Slovak Air Forces into the War against the USSR in the Reports of German Air Mission. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 94—114.

TURZA, Peter: Trofejné nemecké samohybné delá vo výzbroji čs. armády. V. časť. 152 mm samohybná húfnica vz. 18/47
TURZA, Peter: 152mm Self-propelled Howitzer 18/47. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 115—120

CHYTKA, Stanislav V.: Pars pro toto
CHYTKA, Stanislav V.: Pars pro toto. Vojenská história, 1, 14, 2010, pp. 121 – 127.

11. Recenzie, bibliografia, anotácie, kronika

FULL_1_2010
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky