Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Fľaša poľná smaltovaná M1915, SCHOLTZ 1918 M.D.&K

Vypublikované:
Fľaša poľná smaltovaná M1915, SCHOLTZ 1918 M.D.&K
Fľaša poľná smaltovaná M1915, SCHOLTZ 1918 M.D.&K
V druhej polovici 19. storočia bola rakúsko-uhorská monarchia veľmocou v smaltovníctve a tieto výrobky sa vyvážali do celého sveta. Výroba bola dislokovaná hlavne na území dnešnej Moravy a Slovenska. Vysoký výrobný potenciál bol využitý aj pre zabezpečenie potrieb armády. Dostupné zdroje uvádzajú, že habsburskú armádu zásobovalo smaltovými výrobkami začiatkom 20. storočia 27 podnikov. Prvé smaltové fľaše boli určené hlavne pre jazdectvo. Model 1907 „Kavalleriefeldflasche“ je možné rozpoznať podľa veľkosti – 0,45 litra. Fľaša poľná smaltovaná M1915, neskoršie vyhotovenie s plochým dnom (1918) „Scholtz“, patrila do výbavy príslušníka rakúsko-uhorskej armády ako nádoba na vodu, prípadne iné náhradné nápoje. M1915 má objem približne 0,5 litra – v závislosti od výrobcu. Medzi jej najvýznamnejších výrobcov na našom území patrili: Ligetfalu – Petržalka, Kisgaram – Hronec, Rakottyay/Losoncz – Lučenec, Fulek – Fiľakovo, Scholz Mateoc – Matejovce. 

Smaltované poľné fľaše boli pre členov pechoty rakúsko-uhorskej armády predmetom bežnej potreby – hlavne v suchom podnebí slovinského krasu. Oproti protivníkom - Rusom a Talianom, ktorí používali fľaše drevené, prípadne sklené, bola smaltovaná plechová nádoba istou výhodou vďaka jej nižšej hmotnosti, väčšej odolnosti a ľahšiemu čisteniu. 

Poľná fľaša M1915 s plochým dnom je typická pre výrobu v poslednom roku prvej svetovej vojny. V tom čase existovali rovnako guľaté fľaše M1915/17, avšak v roku 1918 sa do výroby dostala práve model fľaše M1915 s rovným dnom, ktoré bola praktickejšie. Fľaša označená pečaťou SCHOLTZ 1918 M.D.&K. odkazuje na výrobok manufaktúry Scholz Mateoc –Matejovce v okrese Poprad. História firmy siaha do roku 1845, keď Carl August Scholtz založil strojársku dielňu. Na začiatku vyrábali klince, česadlá na dobytok, ktoré sa dovtedy dovážali z iných krajín. S nástupom syna C. A. Scholtza – Jána Emila Scholtza sa rozširuje výroba o pocínovaný a pozinkovaný tovar, predovšetkým pre potreby domácností a o ďalšie plechárske výrobky. Začiatkom roku 1914 sortiment prispôsobili vojenskej výrobe. Vyrábali vojenské šálky, kanvy na mlieko, ručné granáty, poľné fľaše, vojenské prilby a vojenské česadlá na kone. Neskôr obohatili sortiment o kuchynské sporáky do poľných kuchýň, paráky na zemiaky, pozinkované sudy a smaltované nádoby.  

Vyobrazený predmet je v autentickom stave so známkami predošlého používania. Smaltová vrstva je zachovalá, na niektorých miestach s odermi. Fľaša je bez príslušenstva (obalu, zátky, remencov). Ako zbierkový predmet bol zaradený do fondu Vojenského historického múzea Piešťany v roku 2019. Predmet pochádza zo zbierky Nikolaja Tegzu.

Text: Mgr. Jerguš VÁRY, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM

DÍTĚ, T. – HABÁŇ, P. Poľné fľaše. Trnava : vl. nákl., 2018, 160 s. ISBN-9788097006129.
HUSKA, E. Príbeh vojenskej fľaše z petržalskej smaltovne [online] [cit. 2019-03-02], dostupné na internete: https://ernesthuska.blog.sme.sk/c/389453/pribeh-vojenskej-flase-z-petrzalskej-smaltovne.html; 
TATRAMAT. História spoločnosti [online], [cit. 2019-03-01], dostupné na internete: https://www.tatramat.com/o-nas/historia-spolocnosti. 

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky