Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hodina dejepisu v teréne a spomienkové stretnutia pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Svidník

Aktualizované:
Hodina dejepisu v teréne a spomienkové stretnutia pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Svidník
Hodina dejepisu v teréne a spomienkové stretnutia pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Svidník
Po úspešnom prvom ročníku podujatia Hodina dejepisu v teréne sa mohli žiaci základných škôl vo Svidníku opäť zúčastniť 18. januára 2024 netradičného vyučovania v priestoroch Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea. Podujatie organizované v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku pútavou a netradičnou formou približuje históriu Karpatsko-duklianskej operácie a oslobodenia mesta v druhej svetovej vojne. Počas uvedenej akcie boli žiaci spolu s učiteľmi rozdelení do štyroch skupín, pričom každá z nich si najskôr v zmodernizovaných priestoroch múzea mala možnosť pozrieť druhú časť vojnového dokumentu s názvom Dukla – krev a mýtus: Agonie vítězství a získať množstvo informácií súvisiacich s priebehom Karpatsko-duklianskej operácie na území dnešnej Poľskej republiky a Slovenskej republiky. Tie boli pritom doplnené o veľmi cenné výpovede bývalých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR a nemeckého Wehrmachtu, ktorí sa tejto operácie priamo zúčastnili. Po skončení dokumentu pokračovala netradičná hodina dejepisu podrobnou komentovanou prehliadkou Centrálnej expozície s názvom Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Počas nej boli žiaci jednak oboznámení s konkrétnymi historickými udalosťami a taktiež jednotlivými vystavenými zbierkovými predmetmi. Celú prehliadku napokon zakončila komentovaná prehliadka Parku bojovej techniky a Pamätníka sovietskej armády nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti budovy múzea, ktorej sa pre nepriaznivé počasie uskutočnila „iba“ z priestorov balkóna expozície. Druhý ročník tejto akcie vnímali všetci zúčastnení veľmi pozitívne, s vedomím, že získané poznatky budú môcť onedlho, začiatkom mája tohto roku, využiť v rámci pripravovanej vedomostnej súťaže s názvom Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny, pri príležitosti 79. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

V dopoludňajších hodinách sa na druhý deň, 19. januára 2024, konali spomienkové stretnutia pri príležitosti 79. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa podľa štandardného scenára uskutočnili najskôr v areáli Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR v Duklianskom priesmyku, potom pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon boli ukončené tichým položením vencov na Pamätníku sovietskej armády.

Text/Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky