Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Nemecká služobná dýka pre príslušníkov oddielov SS

Aktualizované:
Nemecká služobná dýka pre príslušníkov oddielov SS
Nemecká služobná dýka pre príslušníkov oddielov SS
Služobná dýka pre príslušníkov oddielov Schutzstaffel (SS) bola z poverenia Reichsführera SS Heinricha Himmlera (7. 10. 1900 – 23. 5. 1945) navrhnutá nemeckým umelcom a grafikom Paulom Casbergom (vlastným menom Paul Krause, 28.8.1883 – 1945). Rovnako ako služobná dýka pre príslušníkov Sturmabteilung (SA) vychádzala z historickej švajčiarskej dýky Holbein. Do výstroja SS bola zavedená dňa 15. decembra 1933 pod označením SS-Dienstdolch M33. Túto dýku postupne od roku 1933 vlastnili všetci členovia SS bez ohľadu na hodnosť, pričom každý čakateľ na prijatie do radov tejto organizácie (SS-Anwärter) ju mohol získať iba počas špeciálneho obradu, ktorý sa na jej počesť konal vždy dňa 9. novembra. Práve vtedy sa z čakateľov stávali právoplatní členovia SS (SS-Mann). Každý z nich si musel služobnú dýku kúpiť za vlastné prostriedky (výlučne iba cez administratívny úrad SS) a bol za ňu plne zodpovedný. Jej strata, resp. poškodenie mimo výcviku sa v radoch SS považovala za hrubé porušenie služobnej disciplíny. Dýka sa totiž nosila ako neoddeliteľná súčasť služobnej a vychádzkovej rovnošaty. Od januára 1935 bolo rozhodnuté, že v prípade vylúčenia z radov SS musel dotknutý SS-Mann služobnú dýku vrátiť. Ponechať si ju mohli len tí členovia, ktorí opustili rady organizácie dobrovoľne, resp. tí, ktorí odišli do výsluhy, pričom každý z nich získal certifikát o jej vlastníckom práve.

Služobné dýky príslušníkov SS charakterizuje masívna drevená (ebenová, neskôr aj dubová) štylizovaná rukoväť čiernej farby a štylizovaný nápis vyleptaný na čelnej strane čepele v znení „Meine Ehre Heißt Treue“ (Mojou cťou je vernosť). Tieto dýky sa z hľadiska použitého materiálu na výrobu a podľa rozdielnych výrobných tolerancií dajú rozdeliť na tri kategórie. Prvú predstavovali dýky tzv. raného obdobia (1933 – 1935), ktoré charakterizuje hlavne kovanie vyrábané z masívneho postriebreného niklu, rukoväť vyrábaná z ebenového dreva a čepeľ označená na reverznej strane iba logom výrobcu. Druhú kategóriu tvorili dýky tzv. prechodného obdobia (1936 – 1938), ktorých hlavným znakom boli kovania vyrábané zo zinkových zliatin (od roku 1937 aj z hliníka) s niklovou povrchovou úpravou, ebenová rukoväť a čepeľ označená na reverznej strane logom výrobcu spolu s kódom a značkou RZM – (Reichzeugmeisterei – ríšsky kontrolný úrad kvality). Do tretej kategórie patrili dýky tzv. neskoršieho (vojnového) obdobia (1939 – 1942), ktoré mali kovania vyrábané väčšinou z hliníka, resp. zo zinkových zliatin s niklovou povrchovou úpravou, rukoväte vyrobené z dubového dreva (počiernené prírodným živicovým pigmentom) a čepeľ označenú na reverznej strane iba kódom výrobcu spolu s kódom a značkou RZM. Sériová výroba týchto dýk prebiehala vo viacerých firmách po celom Nemecku (hlavným výrobcom bola nožiarska firma Carl Eickhorn v Solingene) až do roku 1942, pričom jej celkový počet dosiahol takmer 220 000 kusov.

Zaujímavosťou je, že dňa 25. augusta 1936 zaviedol Heinrich Himmler služobnú dýku SS pod označením SS-Dienstdolch M36 (tzv. reťazová dýka), na ktorú mali nárok iba tí členovia SS, ktorí vstúpili do tejto organizácie pred 30. januárom 1933 (neskôr aj tí členovia, ktorí do organizácie vstúpili v roku 1933 a mali odslúžené aspoň tri roky), a tí dôstojníci, ktorí svoju hodnosť dosiahli pred 9. novembrom 1935. Jediným výrobcom týchto dýk bola firma Carl Eickhorn. Okrem toho bolo vyrobených aj 200 špeciálnych kusov dýk SS s venovaním od Heinricha Himmlera pre tých členov organizácie, ktorí sa počas tzv. Noci dlhých nožov (29. – 30. 6. 1934) bezprostredne podieľali na odstránení vedenia SA, vrátane Ernsta Juliusa Röhma (28. 11. 1887 – 1. 7. 1934).

Dýka znázornená na obrázku bola pod kódovým označením RZM 1221/39 SS vyrobená v roku 1939 v nemeckej firme Karl Malsch-Spitzer v durínskom Steinbachu, pričom do zbierok niekdajšieho Dukelského múzea vo Svidníku bola prijatá dňa 8. decembra 1976 kúpou od súkromnej osoby. Okrem nej sa v zbierkach svidníckeho múzea nachádzajú ešte ďalšie dve služobné dýky SS, pričom jednou z nich je aj torzo tzv. reťazovej dýky, ktorej výskyt je zberateľmi všeobecne považovaný za pomerne vzácny. 
 

Zdroje: 

VHM Piešťany – Múzejné oddelenie Svidník, Zbierka č. I – Chladné zbrane, CHZ 123 S – Dýka nemecká služobná pre príslušníkov oddielov SS, dokumentácia zbierkového predmetu.
VHM Piešťany – Múzejné oddelenie Svidník, Kniha prírastkov č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.
JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského historického múzea. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 119-120. ISBN 978-80-89523-69-6.
JOHNSON, Thomas M. Sbírame chladné zbraně Třetí říše. Díl 1. B. m. : Jan Zelený – Jiří Šmejkal, 2010. ISBN 978-80-254-8162-2. 
JOHNSON, Thomas M. Sbírame chladné zbraně Třetí říše. Díl 2. B. m. : Jan Zelený – Jiří Šmejkal, 2011. ISBN 978-80-260-0452-3. 
MERMET, Charles – MARFAULT, Jean. Les Dagues Du IIIe Reich. La Tour Du Pin : Éditions du Portail, 1981. ISBN 2-86551-003-4.

Text: Mgr. Peter Holík
Foto: Digitalizačné centrum SNG

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky