Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Štábny kapitán in memoriam Karel HOLAS

Aktualizované:
Štábny kapitán in memoriam Karel HOLAS
Štábny kapitán in memoriam Karel HOLAS
Narodil sa 22. augusta 1913 v Českých Budějoviciach, kde absolvoval ľudovú školu a štátne reálne gymnázium. V roku 1934 bol povolaný do vojenskej prezenčnej služby k 1. rote 1. práporu pešieho pluku 48 do Benešova. V roku 1936 bol v hodnosti čatára ašpiranta preložený do zálohy. V jeseni 1938 začal študovať právo na Karlovej univerzite v Prahe, po zatvorení českých vysokých škôl pracoval ako bankový úradník.

Na jar 1942 sa stal príslušníkom protektorátnej polície, nasledujúci rok bol preložený do Brna, r. 1944 povolaný na policajné riaditeľstvo v Moravskej Ostrave. Zorganizoval skupinu podporujúcu protifašistický odboj (18 príslušníkov protektorátnej uniformovanej polície a 3 civilisti), ktorá pod jeho velením prešla 13. 9. 1944 na Slovensko s cieľom zasiahnuť do povstaleckých bojov. V Turčianskych Tepliciach jednotku prijali do stavu čs. četníctva a zaradili k I. taktickej skupine 1. čs. armády na Slovensku. 20. 9. 1944 bola jednotka pod jeho velením nasadená do bojov v oblasti Vyšehradu vo Veľkej Fatre a o päť dní neskôr do priestoru obranného úseku Jaseň v blízkosti Čremošného, kde bol ťažko ranený. Ešte nedoliečeného ho prepustili z banskobystrickej nemocnice a zaradili do četníckeho prepadového oddielu, ktorý koncom októbra 1944 postupoval v smere Motyčky – Donovaly – Prašivá. Počas prieskumu terénu smerom na Lučenec utŕžil začiatkom novembra opäť zranenie. Po krátkej liečbe sa chcel dostať na Poľanu, posledné stopy jeho osudu končia v okolí obce Podkonice. V roku 1946 bol prehlásený za nezvestného.

Text: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ, VHÚ – OVHV

Publikované: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 91. ISBN 978-80-89523-20-7.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky