Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1 000 € v roku 2014

Aktualizované:

1. štvrťrok

 Číslo
zákazky

 Hodnota   zákazky 
s DPH

 Predmet zákazky

 Identifikácia
úspešného uchádzača

 1. 1 440,-  Tlmočenie  LEXMAN SK, s.r.o., Bratislava
2. 4 000,- Výrub a likvidácia drevín v areáli pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku Ing. Tibor Popovec-TIPO Svidník
3. 6 270,84 Oprava vodovodného potrubia studenej vody – časová tieseň VOKUPE, spol.s.r.o., Budovateľská 19 821 08 Bratislava

 2. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
1. 19 000,- Vyhotovenie vernej kópie pôvodnej Sochy československého vojaka ARS CATHOLICA, s.r.o., Poľná 2 900 26 Slovenský Grob
 2. 6 060,-  Publicita a informovanosť  KUBUS PRO s.r.o, Bratislava
3. 1 600,- Poistenie zariadení pre projekt „Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ“ Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojovského rad 4, 815 74 Bratislava

 3. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
 1.  19 320,- Oprava vonkajšej fasády budovy Vojenského historického múzea vo Svidníku SVIDGAS, s.r.o., J. Gagarina 244
Svidník
2.  14 301,35 Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle SVIDGAS, s.r.o., J. Gagarina 244 
Svidník 
3.  2 222,-  Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie knihy „Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na slovenskom úseku východného frontu 1944-1945“. CORETA, s.r.o., S. Sakalovej 1428, 014 01 Bytča 
4. 1 079,10 Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie „Sprievodca Vojenským historickým múzeom - nerealizované! ULTRA PRINT,s.r.o., Pluhová 49 831 03 Bratislava

 4. štvrťrok

 Číslo
zákazky
 Hodnota zákazky 
s DPH
Predmet zákazky  Identifikácia
úspešného uchádzača
 1.  19 320,00 Oprava vonkajšej fasády budovy Vojenského historického múzea vo Svidníku SVIDGAS, s.r.o.,
J. Gagarina 244
Svidník 
 2.  14 301,35 Rekonštrukcia vyhliadkovej veže na Dukle  SVIDGAS, s.r.o.,
J. Gagarina 244
Svidník
 3.  2 222,00 Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie knihy „Boje 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na slovenskom úseku východného frontu 1944-1945“ CORETA, s.r.o.,
S. Sakalovej 1428,
014 01 Bytča 
 4. 1 079,10  Zalomenie textu a tlačiarenské služby na tlačenie „Sprievodca Vojenským historickým múzeom ULTRA PRINT,s.r.o., Pluhová 49
831 03 Bratislava
       

 

 

 
 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky