Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Svet si pamätá – databáza padlých vojakov v 1.svetovej vojne

Aktualizované:
Svet si pamätá – databáza padlých vojakov v 1.svetovej vojne
Svet si pamätá – databáza padlých vojakov v 1.svetovej vojne
Vojenský historický ústav si v tomto predvianočnom období pripravil darček pre širokú verejnosť.  Dňa 12. decembra 2023 na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Divadle Andreja Bagara v Nitre bola riaditeľom Vojenského historického ústavu plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. slávnostne spustená Databáza padlých vojakov z prvej svetovej vojny https://vhu.dynamit.sk/search-sk.html).  Práve v tomto roku,  keď si pripomíname 105. výročie ukončenia jedného z najhorších vojenských konfliktov v dejinách ľudstva, predstavujú naši archivári verejnosti databázu padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska z obdobia 1. svetovej vojny.

Projekt, na ktorom pracujú pracovníci Vojenského historického archívu predpokladá prepisovanie 267 vojenských matrík uložených vo VHA Bratislava podľa vopred danej štruktúry (meno a priezvisko, hodnosť, kmeňová jednotka, dátum úmrtia, dátum narodenia, miesto pochovania, príčina smrti, miesto narodenia). Vyžaduje od riešiteľov okrem poznania základných historických reálií aj jazykové znalosti, pretože matriky sú písané v rôznych jazykoch (slovenský, český, maďarský, nemecký).

Databáza bude v nasledujúcich mesiacoch a rokoch postupne doplňovaná. V databáze je možné vyhľadávať podľa mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, kmeňovej vojenskej jednotky, dátumu úmrtia alebo miesta pochovania. V databáze je pri každom mene uvedená aj matrika, z ktorej údaje pochádzajú, takže je možné prípadne dohľadať bližšie údaje k danej osobe.

VHÚ chce touto cestou vzdať hold a úctu obetiam 1. svetovej vojny bez ohľadu na to, na ktorej strane barikády vo vojne stáli.

Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky