Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Sympózium európskej pamäti na tému „Odboj a solidarita“

Aktualizované:
Sympózium európskej pamäti na tému „Odboj a solidarita“
Sympózium európskej pamäti na tému „Odboj a solidarita“

V dňoch 9. – 11. mája 2023 sa v Barcelone konalo sympózium Európskej siete pamäť a solidarita na tému „Odboj a solidarita“. Počas troch dní v piatich panelových diskusiách, ktoré sa zameriavali na rôzne aspekty odboja, solidarity a ich vnímania v rámci historickej pamäti kľúčových úsekov dejín 20. storočia, vystúpili tri desiatky akademikov a verejne aktívnych činiteľov zo Španielska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Francúzska, Rumunska, Ukrajiny, Nemecka, Fínska, Veľkej Británie, Írska a Rakúska. Účastníci sympózia prezentovali skúsenosti s otázkami odboja a pripomínania si dejín vo verejnom priestore v rôznych krajinách sveta, ale diskutovalo sa aj o otázkach súvisiacich s rôznymi koncepciami európskeho pripomínania si historických udalostí. Multidisciplinárny charakter podujatia podčiarkovala prítomnosť nielen historikov, ale aj muzeológov, architektov či reprezentantov ďalších vedných disciplín. Na podujatí v záverečnom paneli diskusie s názvom „Solidarita minulosti pre súčasnosť“. Etické dôsledky a poučenie z 20. storočia“ vystúpil aj Mgr. Matej Medvecký, PhD., ktorý vo svojom príspevku priblížil slovenské skúsenosti s riešením pertraktovaných otázok. 

Súčasťou sprievodného kultúrneho programu bola aj návšteva väznice „La Model“, smutne známej väznením, mučením a popravami odporcov diktatúry generála Franca či prezentácia dokumentárneho filmu „Spain in Exile“ z roku 1946, ktorý sa zaoberal osudmi španielskych emigrantov vo Francúzsku.

Text: Mgr. Matej Medvecký, PhD., VHÚ-OVHV Bratislava
Foto: Mgr. Matej Medvecký, PhD., VHÚ-OVHV Bratislava

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky