Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Účasť vojenských múzejníkov na konferencii Otvorený depozitár

Aktualizované:
Účasť vojenských múzejníkov na konferencii Otvorený depozitár
Účasť vojenských múzejníkov na konferencii Otvorený depozitár
Dňa 12. 3. 2024 sa v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici konala záverečná konferencia k projektu Otvorený depozitár. Po úvodnom príhovore Ing. Jany Dackovej, vedúcej oddelenia správa programov (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), predniesol svoj príhovor aj riaditeľ Múzea SNP, PhDr. Marian Uhrin, PhD. 
Následne odzneli príspevky prednášajúcich. V prvom príspevku s názvom Projekt Otvorený depozitár sa predstavili traja rečníci. Ing. Dalibor Lesník priblížil odbornej aj laickej verejnosti celý projekt a výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť. Mgr. Lucia Sotáková, PhD. priblížila vzdelávacie aktivity múzea, ktoré boli v rámci celého projektu pripravené a načrtla aj možné vízie múzejného vzdelávania do budúcna. Ďalším rečníkom bola Mgr. art. Barbora Figuli, ktorá prezentovala prácu konzervátorov. 

V druhom príspevku sa predstavil zástupca riaditeľa The narvik War and peace Centre Narvik z Nórska – Ulf Eirik Torgersen, ktorý prezentoval Projekt otvorený depozitár v Centre vojny a mieru v Narviku. Slovenským múzejníkom priblížil veľmi zaujímavý príspevok o tom, ako funguje otvorený depozitár v zahraničí a v čom sa líši.

V treťom príspevku konferencie sa predstavila generálna riaditeľka Slovenského technického múzea Košice, Mgr. Zuzana Šullová. Okrem priblíženia pobočiek STM objektívne zhodnotila stav depozitárnych priestorov v predchádzajúcich rokoch. Prítomných oboznámila s aktuálnymi výsledkami v rámci vybudovaného centrálneho depozitára.

Predposledný rečník PhDr. Dalibor Mikulík (riaditeľ Ľubovnianskeho múzea) rozprával o takzvanej 13. komnate múzea – Otvorený depozitár? V ňom prezentoval ako funguje otvorený depozitár s textilnou časťou zbierkového fondu Ľubovnianskeho múzea. 

Vojenský historický ústav na konferencii zastupovala PhDr. Viera Jurková s príspevkom Quo vadis, Vojenské historické múzeum? V rámci neho predstavila históriu a vývoj múzea, významné medzníky a predstavila aj naše stále expozície. Pozornosť upriamila najmä na posledné roky, kedy múzeum prešlo výraznou obnovou a modernizáciou objektov v správe VHÚ, čo v konečnom výsledku výrazne prispelo k ochrane zbierkových predmetov a skvalitneniu pracovných podmienok pre zamestnancov. Spomenula aj dva najvýznamnejšie projekty v oblasti investičnej výstavby, a to aktuálne budovanú novú výstavnú halu veľkorozmerných muzeálnych predmetov v Piešťanoch a rekonštrukciu Vyhliadkovej veže na Dukle.

Na záver konferencie sa uskutočnila diskusia, kde sa poslucháči mohli dozvedieť mnoho nových informácií. 

Program konferencie pokračoval komentovanou prehliadkou otvoreného depozitára, kde si účastníci mohli prezrieť výsledky práce už v reálnom priestore. 

Text: Mgr. Lukáš Danko, VHÚ – VHM Piešťany

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky