Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Druhá svetová vojna a spoločnosť

Aktualizované:
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Druhá svetová vojna a spoločnosť
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Druhá svetová vojna a spoločnosť
V dňoch 8. - 9. novembra 2023 sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutoční vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Druhá svetová vojna a spoločnosť. Organizátormi podujatia sú Múzeum SNP, Vojenský historický ústav Bratislava, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Sekcia vojenských dejín Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Na úvod podujatia sa účastníkom prihovoria riaditeľ Múzea SNP PhDr. Marian Uhrin, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. Medzi prednášajúcimi vystúpia aj ďalší pracovníci Vojenského historického ústavu: PhDr. Igor Baka, PhD. z Odboru vojensko-historických výskumov prednesie príspevok o vojenských mobilizačných opatreniach na konci druhej svetovej vojny, doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. z Odboru vojensko-historických výskumov) sa zameria na problém skresľovania histórie bojov pri oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944 – 1945 a PhDr. Milena Balcová z Vojenského historického archívu sa v sekcii venovanej regiónom predstaví s príspevkom na tému Povstalecká nemocnica Hnúšťa – Likier. 

Na toto podujatie dňa 10. novembra nadviaže bohatý program venovaný Dňu vojnových   veteránov. Okrem slávnostného aktu kladenia vencov sa v priestoroch Múzea SNP uskutoční premietanie zaujímavých filmov s vojenskou tematikou a diskusia s vojnovými veteránmi.

Program Logo_PDF

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky