Vedomostná súťaž „Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“

i3-1
10.05.2022
Dňa 6. mája 2022 si po viac ako dvojročnej odmlke, zapríčinenej mimoriadnou situáciou súvisiacou so šírením sa ochorenia Covid-19, žiaci piatich základných škôl sídliacich vo Svidníku mohli opäť zmerať svoje znalosti v rámci vedomostnej súťaže „Svidník a okolie v čase druhej svetovej vojny“, ktorá sa konala pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom. Táto súťaž pritom nadviazala na predchádzajúcich desať ročníkov obdobného vedomostného zápolenia s názvom ,,Z histórie svidníckeho regiónu“. Na jej príprave sa podieľal Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie Svidník Vojenského historického múzea Piešťany v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku. Súťaž sa ako v predchádzajúcich piatich ročníkoch konala v miestnom Mestskom kultúrnom stredisku, ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na jeho vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane primátorky mesta Svidník Mgr. Marcely Ivančovej. Formát súťaže ostal síce oproti minulým rokom nezmenený, a teda žiaci mali aj teraz možnosť získať body najskôr v rámci štyroch ústnych kôl a potom v záverečnom písomnom teste, avšak zmenil sa okruh tém, ktorý bol nasledovný: druhá svetová vojna v Európe a vo svete, Karpatsko-duklianska operácia a oslobodzovanie územia Východného Slovenska, Slovenská republika v období druhej svetovej vojny a národná kultúrna pamiatka Duklianske bojisko.
 
Súťažné družstvá najskôr odpovedali na jednotlivé otázky položené v štyroch ústnych kolách priamo na pódiu kinosály pred publikom, a potom si svoje vedomosti zmerali v rámci písomného testu v spoločenskej miestnosti. Pre žiakov v publiku bol v tom čase zo strany organizátorov pripravený bohatý filmový program pozostávajúci z dvoch dokumentárnych filmov, z ktorých jeden pochádza z dielne Vojenského historického ústavu a druhý s názvom Správa je historický vojnový film česko-slovensko-nemeckej produkcie.
 
O celkovom víťazovi súťaže musela napokon rozhodnúť dlhá séria rozstrelových otázok, v ktorej uspeli žiaci Spojenej školy. Výborné vedomosti v rámci jednotlivých okruhov otázok preukázali aj žiaci ostatných základných škôl, o čom svedčí aj fakt, že zo 40 otázok položených v štyroch ústnych kolách bolo až 32 zodpovedaných správne.

Text: VHÚ
Foto: VHÚ