Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenskí múzejníci na podujatí „Karpaty 1944“ v Medzilaborciach

Aktualizované:
Vojenskí múzejníci na podujatí „Karpaty 1944“ v Medzilaborciach
Vojenskí múzejníci na podujatí „Karpaty 1944“ v Medzilaborciach

Dňa 14. septembra 2019 sa v Medzilaborciach uskutočnilo podujatie s názvom ,,Karpaty 1944“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej ,,VHÚ“) prostredníctvom pracovníkov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea (ďalej len „Mo Svidník VHM“). Hlavnými organizátormi podujatia, ktoré sa uskutočnilo z prostriedkov Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ako súčasť mikroprojektu s názvom „Po stopách II. svetovej vojny“, boli slovenské Medzilaborce a poľská Gmina Zagórz.
Hlavným bodom podujatia ,,Karpaty 1944“ bola moderovaná, takmer dvojhodinová historická rekonštrukcia bojov z druhej svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila na takmer rovnakom mieste ako v pamätnom roku 1944. Jej hlavným cieľom bolo touto cestou verejnosti pripomenúť bojové operácie, ktoré sa v tomto priestore odohrali medzi sovietskou Červenou armádou a nemeckým jednotkami na jeseň roku 1944. O túto historickú ukážku, ktorej súčasťou boli boje tak na zemi, ako aj vo vzduchu, sa postarali členovia viac ako desiatky klubov a spolkov vojenskej histórie zo Slovenska, ale aj zo  zahraničia.
Zamestnanci VHÚ – pracovníci Mo Svidník VHM na podujatí prezentovali múzejné zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety pochádzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia, z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia, ktoré patria do fondu nášho múzejného pracoviska. Záujemcov počas prezentácie informovali o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a využití v bojujúcich armádach. Okrem toho sa mohli dozvedieť aj informácie o expozíciách VHM vo Svidníku, na Dukle a v Piešťanoch.
Zaujímavým spestrením kultúrno-spoločenského programu podujatia bola aj statická ukážka vojenskej techniky OS SR, ktorá je zavedená do výzbroje Pozemných síl OS SR a Vzdušných síl OS SR.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky