Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Znaky a odznaky

Aktualizované:
Vznik a vývoj vojenskej symboliky Slovenskej republiky 1939 – 1945 v časti vojenských odznakov a znakov, ako aj označovania vojenských hodností, sa začal s postupným pretváraním „starých“, prevzatých symbolov, znakov a odznakov čs. armády, ako aj vytváraním nových prvkov a ich systematickým zavádzaním do slovenskej armády. Na základe získaných poznatkov vývoja znakov a odznakov, ako aj vzniku nových znakov a odznakov slovenskej armády 1939 – 1945, možno uviesť, že slovenské pamätné a výkonnostné strelecké odznaky síce zakladali svoju vlastnú symboliku, ale svojou formou, ako aj obsahom nadväzovali na podobné odznaky čs. armády 1918 – 1939. Taktiež nadväzovali aj na tradície podobných odznakov rakúsko-uhorskej armády, ktoré sa osvedčili ako viditeľné odmeny aj v rokoch 1. svetovej vojny 1914 – 1918. Tento záver možno odôvodniť aj tým, že veliteľský zbor slovenskej armády mal nielen skúsenosti z rakúsko-uhorskej armády, ale najmä dostatočné skúsenosti zo služby, výcviku z čs. armády. To znamená, že zásoby ktoré boli pripravené pre čs. armádu po rozbití Československej republiky a vzniku Slovenského štátu 1939, prevzala a používala slovenská armáda.


1.  Znaky na rukáve vojenskej rovnošaty Mini3

2.  Vojenské odznaky Mini4

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky