Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

20. ročník podujatia Noc múzeí a galérií 2024 - avízo

Aktualizované:
Plagát Noc múzeí a galérií vo VHM Piešťany 18.5.2024
Plagát Noc múzeí a galérií vo VHM Piešťany 18.5.2024
Vojenský historický ústav („VHÚ“) sa pod záštitou podpredsedu vlády a ministra obrany Slovenskej republiky, dňa 18. mája 2024, zapojí do okrúhleho 20. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2024. Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

20. ročník podujatia Noc múzeí a galérií 2024 sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku, pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí. Návštevníci Vojenského historického múzea (ďalej len „VHM“) sa budú môcť v priestoroch Múzejného oddelenia Svidník oboznámiť so zmodernizovanými expozíciami približujúcimi vojenskú minulosť Slovenska.

Múzejné oddelenie v Piešťanoch je síce pre verejnosť počas sezóny 2024 z technických príčin zatvorené, avšak počas podujatia otvorí svoje brány!

Pre návštevníkov podujatia bude pripravený zaujímavý kultúrno-spoločenský program. Zároveň je pre fanúšikov vojenskej histórie pripravený veľmi bohatý program v online priestore VHÚ.
 

PROGRAM podujatia „Noc múzeí a galérií 2024“

VHM - Múzejné oddelenie Piešťany

13,00 h

Otvorenie expozícií múzea pre širokú verejnosť

13,00 – 14,15 h

Príchod a privítanie pozvaných hostí 

13,00 – 21,00 h

Prezentácia stálej expozície „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“  

13,00 – 21,00 h

Prezentácia stálej expozície „Slováci v rovnošatách 1848 – 2020“

13,00 – 21,00 h

Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trenčín

13,00 – 21,00 h

Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Piešťany

13,00 – 21,00 h

Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou

21,00 h

Ukončenie podujatia, zatvorenie expozícií múzea

 

VHM - Múzejné oddelenie Svidník

09,00 – 21,00 h

Prehliadka Centrálnej expozície VHÚ – Mo VHM vo Svidníku a exponátov umiestnených v Parku bojovej techniky

15,00 h

Otvorenie podujatia

15,00 – 20,30 h

Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu - Regrutačnej skupiny Prešov

15,00 – 20,30 h

Statická ukážka kolesovej a pásovej techniky OS SR

15,00 – 20,30 h

Statická ukážka Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku

15,00 – 20,30 h

Prezentácia Klubu vojenskej histórie Svoboda a  Prešovského Klubu vojenskej histórie Dukla

15,00 – 19,00 h

Detské aktivity organizované Centrom voľného času Svidník

16,00 – 16,30 h

Dynamická ukážka Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku

16,30 – 18,30 h

Ukážka príslušníkov 65. prieskumného práporu Prešov

17,30 – 18,00 h

Ukážka činnosti psovodov Vojenskej polície Prešov

20,00 – 21,00 h

Premietanie filmov pre deti a mládež

21,00 h

Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

 

Online program

Virtuálna prehliadka expozícií VHÚ - VHM:

- Expozícia Výzbroj československej armády 1945 - 1992
https://virtualna.info/001/

- Centrálna expozícia Vojenské dejiny Slovenska 1914 - 1945
https://virtualna.info/002/

Prezentácie časti zbierkového fondu prostredníctvom E-bádateľne VHÚ - VHM Piešťany:
https://ebadatelnavhm.vhu.sk/home

Prezentácia veľkorozmerných zbierkových predmetov VHÚ - VHM Piešťany na území SR prostredníctvom interaktívnej mapy:
https://mapalokalitexpo.vhu.sk/

Prezentácia vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHÚ - VHM Piešťany prostredníctvom archívu „Zo zbierok VHM“:
http://www.vhu.sk/zo-zbierok-vhm/

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky