Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 3/1999

Aktualizované:

LIPTÁK, Ľubomír: Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období
LIPTÁK, Ľubomír: Army and the Urban Community during the Inter-war Period in Slovakia. Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 3 - 19

OTU, Petre: Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939 - 1944) 
OTU, Petre: Aspects of the Rumanian-Slovak Military Relations (1939 - 1944). Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 20 - 29

ŠOLC, Jiří: K pokusm o přechod slovenské pěší divize к Rudé armádě v roce 1943 
ŠOLC, Jiří: To the Attempts of the 1st Slovak Division to Pass to the Red Army in 1943. Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 30 - 54

KLUBERT, Tomáš: Poľná jednotka Pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády
KLUBERT, Tomáš: Field Unit of the Armoured Regiment during Disarmament of the East Slovak Army. Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 55 - 70

SUBA, János: Stanovenie maďarsko-slovenskej hranice na mieste a jej vytýčenie v rokoch 1921 - 1925
SUBA, János: Determination of the Hungarian-Czechoslovak Border on Place, and its Demarcation 1921 – 1925. Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 71 - 81

ČAPLOVIČ, Miloslav: Návšteva prezidenta Dr. Emila Háchu na Slovensku 26.-31. decembra 1938
ČAPLOVIČ, Miloslav: Visit of President Dr. Emil Hácha to Slovakia on 26. - 31. December 1938. Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 82 - 102

VANĚK, Oldřich: Letisko Mokraď v převratových plánoch generála Čatloša
VANĚK, Oldřich: Mokraď Airfield in the Take-over Plans of General Čatloš. Vojenská história, 3, 3, 
1999, pp. 103 – 114.

ANDROVIČ, Štefan: Výcvik slovenských posádok na nemeckých lietadlách (1942 - 1943)
ANDROVIČ, Štefan: Training of the Slovak Aircrews on German Aircraft in (1942 - 1943). Vojenská história, 3, 3, 1999, pp. 115-125.

KELENYEI, Arpád: Špeciálne zbierky vo Vojenskom historickom archíve v Trnave
KELENYEI, Arpád: Special Collections in the Military Historical Archive in Trnava. Military History, 
3,3, 1999, pp. 126 – 129.

Recenzie, anotácie, správy

FULL_3_1999

Stiahnuť celé číslo:
 1. LIPTÁK Ľubomír: Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období
  LIPTÁK Ľubomír: : Army and the Urban Community during the Inter-war Period in Slovakia

  Stránky: 3 - 19
 2. OTU Petre: Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939 - 1944)
  OTU Petre: : Aspects of the Rumanian-Slovak Military Relations (1939 - 1944)

  Stránky: 20 - 29
 3. ŠOLC Jiří: K pokusm o přechod slovenské pěší divize к Rudé armádě v roce 1943
  ŠOLC Jiří: : To the Attempts of the 1st Slovak Division to Pass to the Red Army in 1943

  Stránky: 30 - 54
 4. KLUBERT Tomáš: Poľná jednotka Pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády
  KLUBERT Tomáš: : Field Unit of the Armoured Regiment during Disarmament of the East Slovak Army

  Stránky: 55 - 70
 5. SUBA János: Stanovenie maďarsko-slovenskej hranice na mieste a jej vytýčenie v rokoch 1921 - 1925
  SUBA János: : Determination of the Hungarian-Czechoslovak Border on Place, and its Demarcation 1921 – 1925

  Stránky: 71 - 81
 6. ČAPLOVIČ Miloslav: Návšteva prezidenta Dr. Emila Háchu na Slovensku 26.-31. decembra 1938
  ČAPLOVIČ Miloslav: : Visit of President Dr. Emil Hácha to Slovakia on 26. - 31. December 1938.

  Stránky: 82 - 102
 7. VANĚK Oldřich: Letisko Mokraď v převratových plánoch generála Čatloša
  VANĚK Oldřich: : Mokraď Airfield in the Take-over Plans of General Čatloš

  Stránky: 103 – 114
 8. ANDROVIČ Štefan: Výcvik slovenských posádok na nemeckých lietadlách (1942 - 1943)
  ANDROVIČ Štefan: : Training of the Slovak Aircrews on German Aircraft in (1942 - 1943)

  Stránky: 115-125
 9. KELENYEI Arpád: Špeciálne zbierky vo Vojenskom historickom archíve v Trnave
  KELENYEI Arpád: : Special Collections in the Military Historical Archive in Trnava. Military History

  Stránky: 126 – 129
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky