Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2004

Aktualizované:
Stiahnuť celé číslo:
 1. ČEPELA Vladimir: Uhorská vojenská a štátna symbolika v rokoch 1387 – 1490
  ČEPELA Vladimir: : The Hungarian Military and State Symbolism during 1387 – 1490

  Stránky: 3 — 15
 2. KLUBERT Tomáš: Ťaženie generála Thomasa J. Jacksona v údolí Shenandoah (marec - jún 1862)
  KLUBERT Tomáš: : The Campaign of General Thomas J. Jackson in Shenandoah Valley (March - June 1862)

  Stránky: 17 — 38
 3. CSÉFALVAY František: Predohra a priebeh maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939
  CSÉFALVAY František: : The Overture and Course of the Hungarian-Slovak Armed Conflict in March 1939

  Stránky: 39 — 58
 4. VONDRÁŠEK Václav: K problematice vydání představitelů slovenského poválečného exilu ČSR ve druhé polovině čtyřicátých let
  VONDRÁŠEK Václav: : To Extradition of the Slovak Post-WW2 Exile Representatives to the Czecho-Slovak Republic in the Second Half of 1940s

  Stránky: 59— 77
 5. SLEPCOV Igor: Česká družina na východnom Slovensku
  SLEPCOV Igor: : The Czech Retinue in the Eastern Slovakia

  Stránky: 78 — 86
 6. PEJS Oldřich: Nákup koní v Chorvatsku pro slovenskou armádu v roce 1944
  PEJS Oldřich: : The Purchase of Horses in Croatia for the Slovak Army in 1944

  Stránky: 87 — 95
 7. RODÁK Jozef: K niektorým otázkam pomoci československej armády obyvateľstvu východného Slovenska v rokoch 1945 – 1947
  RODÁK Jozef: : To the Czecho-Slovak Army Help for the East Slovakia Population in 1945 – 1947

  Stránky: 96 — 105
 8. JANČO Ľudovít: Koncepcia Civilnej ochrany na Slovensku v rokoch 1959 - 2002 (náčrt vývoja)
  JANČO Ľudovít: : The Civil Defence Concept in Slovakia in 1959 - 2002 (Outline of Development)

  Stránky: 106 — 124
 9. Recenzie, anotácie, kronika

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky