Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2006

Aktualizované:
BYSTRICKÝ, Peter: Longobardské dejiny a mytológia. Rozbor a porovnanie prameňov
BYSTRICKÝ, Peter: Langobard History and Mythology. Analysis and Comparison of Sources. Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 3 — 22.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Bratislavský mier – politické súvislosti a diplomatické pozadie
BOBOKOVÁ, Jarmila: The Bratislava Peace — Political Connections and Diplomatic Background. Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 23 — 28.

HRUBALA, Martin: Podpísanie Bratislavského mieru 27. decembra 1805
HRUBALA, Martin: Signing the Bratislava Peace on 27 December 1805. Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 29 — 45.

KŠIŇAN, Michal: Milan Rastislav Štefánik a francúzska letecká misia v Srbsku
KŠIŇAN, Michal: Milan Rastislav Štefánik and French Air Mission in Serbia. Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 46 — 56.

PECINA, Jozef: Poľné delostrelectvo Rýchlej divízie 1942 – 1943 (od Rostova po ústup na Krym)
PECINA, Jozef: The Field Artillery of Rapid Division 1942 — 1943 (from Rostov to Retreat at Crimea). Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 57 — 76.

SCHVARC, Michal: Návšteva náčelníka štábu SA Viktora Lutzeho na Slovensku 22. – 25. októbra 1939 v spravodajstve Kuna Goldbacha
SCHVARC, Michal: Visit of the Chief of Staff Viktor Lutze in Slovakia on 22 — 25 October 1939 in Intelligence of Kuno Goldbach. Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 77 — 87.

ŠUMICHRAST, Peter: S práva pplk. let. J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína a Grove (máj 1942)
ŠUMICHRAST, Peter: A Report of Lt-Col of the Air Force. J. Ďurana on His Official Trip to Berlin and Grove (May 1942). Vojenská história, 10, 1, 2006, pp. 88 — 107.

8. Recenzie, bibliografia, anotácie, kronika

FULL_1_2006
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky