Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 1/2007

Aktualizované:
MEŠKO, Marek: Boje Byzancie s Pečenehmi o Trákiu v rokoch 1088 až 1091
MEŠKO, Marek: Fights between Byzantia and Peceneg for Tracia in 1088 — 1091. Vojenská história, 11, 1, 2007, pp. 3 — 27.

LYSÝ, Miroslav: Účasť Uhorska na protihusitských vojnách v Čechách a na Morave
LYSÝ, Miroslav: Involvement of Hungary in Anti-Hussite Wars in Bohemia and Moravia. Vojenská história, 11, 1, 2007, pp. 28 — 48.

VANĚK, Oldřich: Podmienky a proces vzniku 4. partizánskej brigády (november 1944 – február 1945)
VANĚK, Oldřich: Conditions and Process of the 4th Partisan Brigade Establishment (November 1944 — February 1945). Vojenska historia, 11, 1, 2007, pp. 49 — 69.

BAKA, Igor: Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce Slovenska v rokoch 1944 – 1945
BAKA, Igor: Deployment of Civilian Population in Slovakia to Fortification Works 1944 —1945. Vojenská história, 11, 1, 2007, pp. 70 — 85.

SCHVARC, Michal – HOLÁK, Martin: Marcová kríza 1939 v Československu vo svetle vybraných nemeckých dokumentov
SCHVARC, Michal – HOLÁK, Martin: The Czechoslovak March Crisis in 1939 in the Light of Selected German Documents. Vojenská história, 11, 1, 2007, pp. 86 — 138.

CSÉFALVAY, František: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie koncom októbra 1943 (1. časť)
CSÉFALVAY, František: The German Document on Failure of the Slovak First Infantry Division in October 1943 (1 Part). Vojenská história, 11, 1, 2007, pp. 128 — 144.

7. Recenzie, anotácie, bibliografia

FULL_1_2007
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky