Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2007

Aktualizované:
BYSTRICKÝ, Peter: Longobardskí králi 488 – 572
BYSTRICKÝ, Peter: Longobardic Kings 488 — 572. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 3 —21.

VALACHOVIČ, Pavol: Bratislavské puškárstvo v 16. a 17. storočí
VALACHOVIČ, Pavol: Bratislava Riflecraft Tradition in 16th and 17th Century. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 22 — 36.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Ruská diplomacia na mierových rokovaniach v Tylži v roku 1807
BOBOKOVÁ, Jarmila: Russian diplomacy in the peace negotiations in Tylž in 1807. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 37 — 47

ŠUMICHRAST, Peter: Messerschmitt Bf 109 E slovenských vzdušných zbraní (1942 – 1944)
ŠUMICHRAST, Peter: Messerschmitt Bf 109 E in Slovak Air forces (1942 — 1944). Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 48 — 69.

SORBY, Karol: Vojna v Jemene v rokoch 1962 – 1967
SORBY, Karol: The War in Yemen, 1962 — 1967. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 70 — 82.

DUBÁNEK, Martin: Plány a výstavba československých opevnění v Čopu
DUBÁNEK, Martin: The plans and building of the Czech-Slovak fortifications in Čop. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 83 — 92.

SOKOLOVSKÝ, Leon: Spomienky na východný front 1941 – 1943
SOKOLOVSKÝ, Leon: The memories on the East Front 1941 —1943. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 93 — 104.

CSÉFALVAY, František: Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie v októbri 1943 (2. časť)
CSÉFALVAY, František: The occupation of the footing position and the fights in Friesenstellung. Part II. Vojenská história, 11, 2, 2007, pp. 105 — 129.

9. Recenzie, anotácie

FULL_2_2007

 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky