Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu
Časopis

Vojenská história 2/2008

Aktualizované:
MEŠKO, Marek: Niektoré technické aspekty obliehania a dobytia Konštantínopola križiakmi (1203 – 1204)
MEŠKO, Marek: To Technical Aspects of the Siege and the Capture of Constantinople by Crusaders (1203 – 1204). Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 3–27.

BARTL, Július: Stavovské povstania uhorskej šľachty v 17. a na začiatku 18. storočia v kontexte slovenských dejín
BARTL, Július: Uprisings of Hungarian Aristocrats in 17th and the Beginning of 18th Century in the Context of Slovak History. Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 28 – 52.

BALLA, Tibor: Vnútorné a zahraničné pôsobenie rakúsko-uhorskej armády a vzťah uhorskej spoločnosti k armáde (1867 – 1914)
BALLA, Tibor: Internal and External Impact of the Austro-Hungarian Army and Its Relation to Hungarian society (1867 – 1914). Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 53 – 63.

MICHELA, Miroslav: Maďarská politika a plány ozbrojenej akcie na Slovensku v rokoch 1919 – 1920.
MICHELA, Miroslav: Hungarian Policy and the Plans for Military Action in Slovakia in 1919 – 1920. Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 64 – 83.

ŠTAIGL, Jan: Bezpečnostná situácia v pohraničných oblastiach Oravy a Spiša v rokoch 1945 – 1947
ŠTAIGL, Jan: Security Situation in the Border Regions of Orava and Spiš in Years 1945 – 1947. Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 84 – 107.

CHORVÁT, Peter: Z denníka 2. Batérie hipomobilného delostreleckého oddielu 2/I „Józsefa Bema“
CHORVÁT, Peter: From the Diary of the 2nd Battery of Hippomobile Artillery Unit 2/I „Jószef Bem“. Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 108 – 112.

ŠUMICHRAST, Peter: Letecké jednotky a protilietadlové delostrelectvo Slovenskej armády v poľskej vojne (september 1939)
ŠUMICHRAST, Peter: Slovak Air Forces and Air Defence in the Polish War (September 1939). Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 113 – 14.

DUBÁNEK, Martin: Československé pevnostní kanóny v období po druhé světové válce
DUBÁNEK, Martin: On Czechoslovak Fortress Cannons after WWII. Vojenská história, 2, 12, 2008, pp. 150 – 15.

Recenzie, anotácie, glosy

FULL_2_2008
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky